Gastritis (Mide Yangısı)

Gastritis midenin tahrişler sonucu enfekte olmasıdır. Akut veya kronik olarak gelişebilir. Akut gastritis daha sık görülür. Bozuk gıdalar, viral
hastalıklar, kimyasal maddeler, bakteri ve mantarlar, yabancı cisimler gastritise neden olmaktadır.

Sık sık kusma, zaman zaman ishal, karın bölgesinde ağrı, iştahsızlık, halsizlik akut gastritisin semptomlarıdır. İleri vakalarda su kaybı (dehidrasyon) şekillenebilir. Kronik vakalarda semptomlar fark edilemeyecek kadar belirsizdir. Uzun süren kronik vakalarda ara sıra kusmalar ve uzun dönem sonunda kilo kaybı oluşabilir. Çoğu vakada akut gastritis çok ciddi değildir; ancak kusma sayısı 3-4 kerenin üzerine çıkıp devamlılık gösterirse vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurulmalıdır. Bu arada hastanın yemeği kesilip sadece su verilmelidir. Böylece çoğu vaka atlatılabilir. Mide dinlendirildikten sonra hasta hafif gıdalarla beslenmelidir. Bazen yemeklerden sonra görülen birkaç kez üst üste kusmayı gastritis ile karıştırmamak gerekir; çünkü bu kusmaların sebebi çoğunlukla bir öğünde fazla yemek veya hızlı yemek yemek gibi şeyler olabilir. Özellikle sabah saatlerinde ortaya çıkan düzenli kusmalar akut gastritisin en büyük belirtisidir. Bu durumda köpeğin mutlaka veteriner hekim tarafından muayene edilmesi gerekmektedir. Kronik gastritislerde sebepler tam olarak bilinemediğinden tedavi için de kesin bir yöntem henüz yoktur. Çoğunlukla hastalık fazla belirti vermediği için gözden kaçar.

Midede Yabancı Cisim

Genellikle yavru ve genç köpeklerde görülen bu durum bazen çok tehlikeli olabilmektedir. Silgi, bez parçaları, özellikle çorapların naylon yapıda olanları, küçük oyuncaklar, lego parçaları yabancı cisimler arasında sayılabilir. Kusma hastalığın en önemli belirtisidir ve yutulan cismin boyutları ile doğru orantılı olarak şekillenir. Yutulan cisim ne kadar büyükse kusma sayısı da o kadar fazladır. Kusma sayısının çokluğuna göre 2 ila 4 gün içinde dehidrasyon şekillenebilir. İştah kaybı çoğu vakada vardır; ancak cisim bağırsaklara geçip bir tıkanmaya neden olmadıysa iştah kesilmeyebilir. Eğer yutulan nesne ip veya kumaş benzeri bir cisim ise tespit etmek oldukça zordur. Mümkün olduğu kadar yavru köpekleri kontrol altında tutarak yabancı cisimleri yemelerine engel olmak gerekir. Bunun için sürekli olarak oynayabilecekleri ve kemirebilecekleri yapay kemikler ve koparıp parçalayamayacakları oyuncaklar vererek oyalayabilirsiniz. Bu süreç yavrular en azından 6 aylık olana kadar sürmelidir. Eğer bir şey yuttuğu düşünülüyorsa hemen veteriner hekime bildirilmeli ve ne yapılması gerektiği öğrenilmelidir. Yutulan cisim büyük değilse veya bağırsaklara geçmemişse çoğunlukla kusularak atılır; ancak cismin çıktığından emin olana kadar hasta kontrol altında tutulmalıdır. Midedeki cisim batıcı özellikteyse midenin delinmesine veya yaralanmasına sebep olabilir. Bu durumda gastritis ya da peritonitis gibi değişik komplikasyonlar şekillenebilir; ayrıca batıcı karakterdeki cisimlerin kusularak geri atılması da pek mümkün olmadığından tek çare operasyondur.

Mide Torsiyonu (Mide Dönmesi)

Midenin değişik derecelerde uzunlamasına kendi ekseni etrafında dönmesi olan mide torsiyonu özellikle iri ırk köpeklerde oldukça sık görülür. Bazı durumlarda mide sadece bağırsakların başladığı bölgeden yani mide çıkışından, bazen de özefagusun mideye açıldığı midenin girişinden döner. Zaman zaman her iki kısmın da boğulduğu tam dönme olgularına da rastlanılabilmektedir. Uzun süren açlıklar sonrasında fazla miktarlarda ve hızla yenilen yemeğin hemen sonrasında yuvarlanma, atlama vb. egzersizlerin yapılması mide torsiyonlarının birincil nedenidir. Mide dönmesinin şekillenmesinde bir diğer önemli faktör de yabancı cisimlere bağlı tıkanmalardır. Özellikle midenin çıkış bölümünde ve ince bağırsaklarda şekillenen tıkanmalara bağlı olarak da mide dönmesi şekillenebilir. Mideyi karın duvarına bağlayan ligamentlerin (asıcı bağlar) gevşekliği ve midenin aşırı dolu olması mide dönmesini kolaylaştıran faktörlerdir. Ayrıca Great Dane ve Labrador gibi iri ırk köpeklerde hastalığa yatkınlık söz konusudur. Tam bir dönmenin şekillendiği yani mideden hiç geçişin olmadığı akut vakalarda hasta acil operasyona alınmadığı sürece hastalığın gelişimi daima kötüdür. Genel durum hızla bozulur ve karın şişer. Solunum güçlüğü belirginleşir ve ölüm şekillenir. Tam dönmenin şekillendiği durumlarda dalağın da araya girme ihtimali de oldukça yüksek olduğundan operasyonda gecikilmemelidir. Klinik olarak ilk gözlenen en önemli bulgular, aniden şekillenen kusma, karın bölgesinde şişkinlik ve solunum güçlüğüdür. Nabız ve solunum sayısı artmıştır. İştahsızlık ve kusma yanında karın bölgesinin elle muayenesinde ağrı tespit edilebilir. Kesin tanı radyografi bulgularına göre yapılabilir. Özellikle radyopak bir madde içirilerek yapılan röntgen çekimlerinde geçişin olmaması tanı için yeterlidir. Operasyon tek tedavi yoludur. Karın boşluğunun açılarak dönmenin düzeltilmesi gerekir. Hastalığın nüksetme oranı fazla olduğundan operasyon sonrasında beslenmesinin mutlaka düzenlenmesi gerekir. Günlük yemek miktarı daha sık öğünlere bölünerek azar azar verilmeli ve midenin aşırı dolgunluğu önlenmelidir. Ayrıca yemekten hemen sonra egzersizlerden kaçınılmalıdır.

Pankreas Hastalıkları
Bağırsak Hastalıkları