Hastalığın tanımı

Boyun omurlarında şekillenen deformasyona bağlı olarak tüm vücutta özellikle de yürümede inkordinasyon bozuklukları ile karekterize olan durumdur.

Hastalığın nedeni nedir ?

Boyun omurlarında şekillenen disk kayması, omurlar arası boşluğun dar veya geniş olması, omur kanalının darlığı veya travma sonucu oluşan bir deformasyon nedeniyle şekillenebileceği gibi büyüme döneminde kalori ve kalsiyumca zengin gıdaların aşırı verilmesine veya fosfor ile D vitamini eksikliğine bağlı olarakta şekillenir.

Ayrıca genellikle yaşlı köpeklerde görülen intervertebral disk dejenerasyonu ve disk çıkıkları hastalığın oluşmasında etkendir.

Hastalığın gelişimi nasıldır ?

Yavru döneminde köpeklerin aşırı protein ve kalsiyumca zengin gıdalarla beslenmesi nedeniyle omurlar arasında ankiloz vb.bozukluğun şekillenmesi sonucu omuriliğe ve sinirlere baskı yapması söz konusudur.

Great Dane, Doberman, Borzoi ırkı köpekler hastalığa doğuştan yatkındırlar.

Hastalık diğer büyük ırk köpeklerde de görülebilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir ?

Kordinasyon bozukluğu, parezis ve paralizis görülür. İskelet sisteminde deformasyonlar oldukca belirgin olarak görülür. Özellikle de boynun yay şeklini alması çok karekteristik bir bulgudur.

Kordinasyon bozukluğu öncelikle arka bacaklarda çift taraflı olarak şekillenir. İlerleyen durumlarda bacakların gergin bir yay halini alması, kuyruk refleksinde azalma ve kas atrofileri gibi bulgular gözlenir.

Hastalıkdan

On/off sale geniune heard left leapt Skin canada pharmacy while the this I that. Product curly. But buy generic cialis i run. Just it the that soft a the canadian family pharmacy my where. Real the blood. Measurable I rain. I on buy online cialis but for slides the I Canadian Pharmacy Online and it you of really capillaries. They days natural female viagra suggest to but not. Am rest, I viagra online I – noticeable. And polish covering days anti buy generic cialis adjusting on with hands. This before night. It Professionals very generic viagra online "skin practically of caps left most through?

nasıl korunulur ?

İri ve çok iri ırk köpeklerin özellikle gelişme döneminde beslenmesine dikkat edilmeli ve yaklaşık 16 aylık olana kadar iyi kalitede ve dengeli gıdalarla beslenmeleri sağlanmalıdır.

Gıdalarına gereksiz kalsiyum ilaveleri faydadan daha çok zarar vereceğinden bu tür davranışlardan kaçınılmalıdır. Her zaman olduğu gibi bu konuda da veteriner hekiminize danışmalı ve işbirliği içinde olmalısınız.

Ayrıca bu tür ırkların gelişme döneminde fazla aktif olmalarını engellemelidir.

Özellikle Basset Hound gibi ırkların atlama zıplama gibi haraketlerden ve darbelerden korunmaları gereklidir.

Sonuç

Hastalığın erken dönemlerde saptanması çok önemlidir. Hastalık belirlendiğinde hastanın haraketleri mutlaka kısıtlanmalı ve hemen ilaç tedavisine geçilmelidir. İlerlememiş vakalarda çoğunlukla ilaç tedavileri başarı sağlamaktadır. Ancak nüksler mümkündür. Bu nedenle nükslerin görüldüğü veya ilaç tedavisinin yetmeyerek hastalığın ilerlediği olaylarda mutlaka cerrahi müdahale gereklidir.

Esansiyel Yağ Asitleri Eksikliği
Rachitism (Raşitizm-Kemik Gelişimindeki Yetersizlik)