Operasyonun yapılış amacı

Üretra idrarın, idrar kesesinden dışarıya taşınmasını sağlayan boşaltıcı kanaldır. Bu kanalın taş ve tümör gibi bir nedenle tıkanması durumunda tıkanıklığın giderilerek idrar akışının sağlanabilmesi için yapılan operasyona uretrotomi denilir. Üretra tümörleri nadir görülen olgulardır. Ancak idrar taşları nedeniyle tıkanmalar özellikle erkek köpeklerde oldukça sık karşılaşılan olgulardır.

Böyle bir tıkanma durumunda sancılı idrar yapma, kanlı idrar, kesik kesik idrar yapma veya hiç idrar yapamama gibi klinik belirtiler görülebilir. Karın bölgesinin elle muayenesinde idrarın dışarıya atılamaması ve kesede birikmesi nedeniyle kesede dolgunluk ve hassasiyet de tespit edilebilir. Ayrıca yapılan kan ve idrar tahlili sonuçları ve röntgen bakısı ile tıkanmalar tespit edilebilir. Tıkanmanın giderilmesi amacıyla da uretrotomi operasyonu yapılarak kanal açılır ve tıkanıklık sebebi (taş, tümör) uzaklaştırıldıktan sonra tekrar kapatılır.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Eğer idrar taşı nedeniyle ani şekillenen bir tıkanma sözkonusu değilse operasyon için hekiminiz ile uygun zamana karar verdiğinizde köpeğinizin operasyon için genel sağlık kontrollerini yaptırmanız gerekebilir. Bu durum genel durumunu belirlemek ve anestezik alacak olan köpeğinizi risk altına sokmamak için faydalı olacaktır. Bu amaçla gerekli görüldüğünde röntgen, ultrason veya kan tahlili gibi uygulamalar yapılabilir.

Üremi veya benzer nedenlerle genel durumda bozulmaların söz konusu olduğu hallerde eğer tam bir tıkanma ve acil bir durum söz konusu değilse bir kaç gün serum ve antibiyotik tedavisi yapılarak genel durumun düzenlenmesi faydalıdır.

Eğer köpeğinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtiniz.

Köpeğinize operasyondan önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan köpeğinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği

Operasyon için sakinleştirici uygulanan köpeğin hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Bu amaçla öncelikle operasyon bölgesindeki kıllar traş edilerek uzaklaştırılır, daha sonra lokal olarak antiseptik bir solüsyon ile bölgenin dezenfeksiyonu sağlanır. Bu işlemlerden sonra operasyon odasına alınan hastaya hekimin tercih ettiği anestezi şekli uygulanır. Daha sonra bölge steril örtü ile sınırlanarak cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir.

Operasyon yapılacak bölge dişi ve erkek köpeklerde farklıdır. Öncelikle üretraya sonda uygulanarak tıkanmanın olduğu bölge tespit edilir. Genellikle tıkanmalar erkeklerde penis ile testisler arasındaki bölgede şekillenir. Dişilerde ise çok nadir olmakla birlikte idrar kesesi çıkışından itibaren her hangi bir bölgede olabilir.

Erkek köpeklerde tıkanmanın olduğu bölgede taşın biraz gerisinden prepisyum (penis kılıfı) derisi kesilir. Daha sonra bağdoku ve penis küt olarak açılır ve üretra kesilerek taş veya tümör alınır. Açılan bölge tekrar dikilerek kapatılır.

Erkek köpeklerde özellikle tıkanmanın penis kökünden geride olduğu durumlarda testisler ile anüs arasındaki perineal bölgeden üretra açılarak taş çıkarıldıktan sonra kapatılır. Bu tür tıkanmalarda yani tıkanmanın çok geride olduğu ve perineal bölgeden yapılan operasyonlarda ikinci bir teknik olarak gerektiğinde açılan üretra kapatılmaz ve deri ile birlikte dikilerek bu bölgeden dışarıya akış sağlanır. Ancak pek tercih edilen bir yöntem değildir.

Dişi köpeklerde operasyon daima karın bölgesinden yapılır. Bu işlem için orta çizgi yani daha az damarlı bölge olan linea alba seçilir. İdrar kesesi hizasından açılan karın boşluğunda öncelikle idrar kesesi bulunur. Uygulanan sonda ile tıkanmanın yeri tespit edilir. Üretra tıkanmanın biraz ön tarafından açılarak tıkanmaya neden olan taş veya tümör uzaklaştırıldıktan sonra üretra dikilerek kapatılır. Daha sonrada karın boşluğu kapatılır.

Uretrotomi operasyonlarında hem dişi hem de erkeklerde mutlaka operasyondan sonra kanala sonda uygulanır ve deriye tutturularak bir kaç gün kanalda bırakılır. Bu işlem iyileşme sürecinde oluşan sikatriks dokunun kanalda daralmaya neden olmasını önlemek açısında önemlidir.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalı, köpeğin yarayı yalayarak tahrişini ve dikişlere zarar vermesini önlemek amacı ile mutlaka yakalık takılmalıdır.

Tam iyileşme yaklaşık 10-12 gün içerisinde tamamlanır ve dikişler alınabilir.

Bu dönemde bölgede olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden hekiminize danışmalısınız.

Ayrıca operasyondan sonra taş oluşumunu önleyici profosyonel mamalar ile beslenmelidir.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edildiği sürece oluşabilecek komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.

Operasyon bölgesindeki dikişleri köpeğin dişleri ile açma riski olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle operasyon sonrasında mutlaka ve mutlaka yakalık kullanılmalı ve hiç bir şekilde çıkarılmamalıdır.

Operasyon sonrası en önemli komplikasyon kanalda daralma olasılığı, tekrar taş oluşumu ve tıkanmanın nüksetmesidir.

Ev Hayatına Alışma