Laryngitis (Larenks Yangısı)

Hastalığın nedeni nedir? Larenx anatomik olarak başın boyuna geçiş bölgesinde farenksten sonra ve özefagusun başlangıcında yer alan kıkırdak, ligament ve kaslardan oluşan bir organdır. Solunan havayı soluk borusuna (trachea) gönderme görevi yanında ses organı olarak...

Laryngitis (Larenks Yangısı)

Larenks anatomik olarak başın boyna geçiş bölgesinde farenksten sonra gelen özefagusun başlangıcında yer alan kıkırdak, bağ ve kaslardan oluşan bir organdır. Solunan havayı soluk borusuna (trachea) gönderme görevi yanında ses organı olarak da görev yapar. Köpeklerde...