Autoimmun Hemolitik Anemi (AIHA)

Hastalığın nedeni nedir? Hastalık; antikorların bağlanması sonucu, kan hücrelerinin (eritrositler) yıkımlanması ve buna bağlı olarak kansızlık şekillenmesi olarak tanımlanabilir. Hemolitik anemi, primer veya sekunder nedenlerle gelişebilir. Primer olarak şekillenen...

Autoimmun Hemolitik Anemi

Autoimmun Hemolitik Anemi (AIHA) Kandaki eritrositlerin yüzeylerindeki antijenlere, eritrositler için toksik etkili antikorların bağlanması sonucu, kan hücrelerinin (eritrositler) yıkımlanması ve buna bağlı olarak kansızlık şekillenmesi olarak tanımlanabilir....