Akciğer Ödemi

Hastalığın nedeni nedir? Akciğerde sıvı birikimi ile karekterize olan hastalığın oluşumunda en büyük etken dolaşım bozukluğudur. Ayrıca anaflaksi, allerji, akciğer yangıları, yakıcı gazların solunması ve enfeksiyonlara bağlı da oluşabilmektedir. Kedilerde görülme...

Akciğer Ödemi

Akciğerde sıvı birikimi ile karakterize olan hastalığın en önemli nedeni dolaşım bozukluğudur. Ayrıca allerji, akciğer yangıları, yakıcı gazların solunması ve enfeksiyonlara bağlı olarak da oluşabilmektedir. Akciğerlerde, etkene bağlı olarak aktif veya pasif ödem...