Burun mukozalarının akut veya kronik yangısı olan rhinitislerin oluşmasına yabancı cisimler, viral hastalıklar, bakteriler, mantarlar, parazitler, allerjiler ve kimyasal etkenler sebep olur. Burun mukozasında yangının başlangıcına neden olan etkenin şiddetine göre kızarıklık, ülser gibi lezyonlar ile birlikte hastalığın spesifik belirtisi olan burun akıntısı görülür. Akıntı başlangıçta şeffaftır ve akıcı karekterdedir. Daha sonraları hastalığın şiddetine bağlı olarak burun akıntısı daha kıvamlı veya iltihaplı bir görüntüde de olabilir. Genellikle her iki burun boşluğunda da yangı oluşur ve akıntı iki taraflıdır.
Ancak pisi pisi otu gibi burna kaçan yabancı cisim veya tek taraflı oluşmuş bir tümöre bağlı olarak şekillendiği durumlarda akıntı genellikle tek taraflıdır.Rhinitislerde farklı nedenlere bağlı farklı semptomlar şekillense de ortak belirti burun akıntısı, aksırık ve hırıltılı bir solunumdur.
Yabancı cisimlere bağlı olarak şekillenen rhinitislerde ani başlayan şiddetli bir aksırık görülen ilk bulgudur. Sürekli başını sallar ve ayakları ile burnunu kaşıma çabası vardır. Burun akıntısı kanlı olabilir, solunum ise hırıltılıdır. Yabancı cisim burun boşluğundan uzaklaştırılmadığı sürece belirtiler devam eder. Viral rhinitisler köpeklerde sıklıkla Herpes virus ve Adenovirus gibi bir etkene bağlı olarak şekillenebilir. İki burun boşluğundan da kıvamlı ve iltihaplı görünümde bir burun akıntısı gelir. Başlangıçta solunum hırıltılıdır ancak çoğu zaman şekillenen enfeksiyon alt solunum yollarına da yayılır ve buna bağlı olarak solunum güçlüğü de görülebilir.
Genel olarak halsizlik vardır. Hastalığın çok ilerlediği durumlarda öksürük ve solunum güçlüğünde artış da görülebilir. Bakteriyel rhinitislerde Bordetella Bronchiseptica, Staphylococ ve Pseudomonas gibi bakteriler etkendir. Halsizlik, durgunluk ve burun akıntısı ilk görülebilecek belirtilerdir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde aksırık ve daha koyu kıvamlı iltihabik bir burun akıntısı gözlenir; ayrıca vücut ısısında artış ve solunum güçlüğü de görülebilir.
Çoğunlukla burun içi kızarık bir görünümdedir. Mantarlar nedeniyle gelişen rhinitislerde aksırıklar ve burun akıntısı süreklidir. Burun mukozasında hasar şekillenir ve bu nedenle burun akıntısı kanlı olabilir. Paraziter nedenlere bağlı olarak gelişen rhinitislerde etken köpeklerin burun boşluğunda yaşayan Linguatula Serrata türü bir parazittir. Nadir görülen bir durumdur. Hastalığın teşhisi ancak parazitin yumurtalarını görmek ile mümkündür ve bu nedenle oldukça güçtür; ancak parazitin neden olduğu burun mukozasındaki kızarıklık, kaşıntı, kronikleşmiş ve kanlı burun akıntısı ve burnunu yere sürme isteği gibi belirtiler dikkat çekicidir.
Köpeğinizin yakıcı kimyasal gazlar ve duman solumasını önlemek, otlar arasında dolaşırken burnunu yere sürmesine ve her şeyi koklamasına engel olmak paraziter, mantar ve yabancı cisimlere bağlı rhinitislerden korunmasını sağlayabilir. Viral nedenlere bağlı olarak gelişen rhinitisler köpeğin bağışıklık sistemindeki yetersizliklere bağlı olarak geliştiğinden korunmak için yıllık olarak tekrarlanan aşıların düzenli takibi faydalı olabilir. Rhinitisler bir çok solunum sistemi hastalığında semptom olarak görülebilir.
Neden olan asıl hastalığın tedavi edilmesi ile rhinitise bağlı olarak gelişen belirtileri gidermek mümkündür. Alt solunum sistemi hastalıkları ile komplike olan durumlarda hastalık daha ağır seyirlidir ve daha uzun süre devam edebilir. Tedavisinde solunumu rahatlatmaya öncelik verilmesi faydalıdır.
Farenksi Etkileyen Yabancı Cisimler
Farenjitis (Farenks Yangısı)