Anal Kese Sorunları

Anal keseler iki adet olup anüsün her iki tarafında ve anüsten biraz daha aşağıda yer alır. Akıtıcı bir kanalla anüsün başlangıç bölümünden dışarıya açılır. Anal kesenin fizyolojik salgısının çeşitli nedenlerle dışarıya akıtılamaması, sekresyonun koyu kıvamlı olması, bölgesel kasların güçsüzlüğü ve bakteriyel enfeksiyonlar bu kesenin yangılanmasına ya da apseleşmesine neden olabilir. Hastalık hemen hemen tüm ırklarda görülebilir. Ancak Poodle, Chihuahua gibi küçük ırk köpeklerin hastalığa yatkınlığı vardır. Anal kesede şekillenen bu patolojik durum, genel olarak anal keselerde irritasyona bağlı kaşıntı ile başlar. Zamanla salgı koyulaşarak dışarı çıkamaz, kese içerisinde birikmeye başlar. Bu nedenle kesede önce yangı şekillenir. Yangının şekillenmesini takiben kesede biriken sıvı, enfekte olur ve kese apseleşir. Streptococcus, Escherischia , Clostridium, Proteus ve Staphilococus türü bakteriler enfeksiyonun şekillenmesinde rol oynar. Apsenin şekillendiği kronikleşmiş vakalarda uygun tedaviler yapılarak kese boşaltılmaz ise fistül (bir organdan diğerine veya deri yüzeyine açılan iki ucu açık normal olmayan bir geçiş veya kanal) oluşumu gibi komplikasyonlar da şekillenebilir. Hastalığın en karakteristik belirtisi köpeğin oturuş pozisyonu alıp kızaktaymış gibi kaymasıdır. Bölgeyi yalayarak ve sürekli yere sürerek kaşıntıyı gidermeye çalışırlar. Bu sürtmeler esnasında kese boşalırsa rahatlama olur. Boşalan içerik kötü kokuludur. Eğer kese boşalmaz ise kaşıntı, kızarıklık, ağrı ve yangının derecesinde artış olur.

Enfeksiyon şekillenmişse bölgede kaşıntı ve kızarıklık yanında belirgin bir şişkinlik de görülür. Enfeksiyonun çok şiddetli olduğu durumlarda ağrı, beden ısısında artış ve keyifsizlik gibi semptomlar şekillenebilir. Ayrıca defekasyon (dışkı yapma) sırasında ıkınma ve ağrı belirtileri görülebilir. Keselerin aşırı dolgunluğu ve ağrının şiddetli olması nedeniyle köpekler defekasyondan sakınırlar ve buna bağlı olarak konstipasyon (kabızlık) şekillenebilir. Apsenin şekillendiği durumlarda ise bölgede dikkat çekici bir şişkinlik göze çarpar, ağrı, defekasyon sırasında ıkınma, konstipasyon daha şiddetlidir. Apseleşen keseler açılarak uygun apse tedavisinin uygulanmadığı durumlarda anal keseler kendiliğinden patlayabilir ya da kese fistülleşerek açılabilir ve bölgeden sürekli bir akıntı gelir. Kesenin boşaltılarak temizlenmesi ve uygun medikal uygulamalarla tedavide başarı sağlanır; ancak kese enfekte olmuş, apseleşmiş ise kronik durumlarda kesenin operatif olarak çıkarılması kesin çözüm sağlar. Tedavisi kolaydır; ancak dikkat edilmesi gereken en önemli konu nükslerdir. Bu nedenle de düzenli olarak veteriner hekim tarafından kesenin kontrolünün yapılması ve dolgun keselerin boşaltılması gerekmektedir.

Prolapsus Recti

Rektumun anüsten dışarı çıkması durumudur. Köpeklerde ıkınmaya sebep olan kabızlık, parazit, ishal, dişilerde zor doğum, üriner sistemdeki rahatsızlıklar sonucu idrar yapabilmek için aşırı ıkınma gibi nedenler, rektumun anüsten dışarı çıkmasına neden olur. Anüsten dışarı çıkan rektumun sosis benzeri bir görüntüsü vardır. Eğer olay fark edilmemiş ve üzerinden zaman geçmişse şişkin, kızarık ve her an yırtılacakmış gibi görünür. Olay fark edildiğinde hemen veteriner hekime gidilmelidir. Hastalık ishal ve kabız gibi nedenlerden şekillenmişse nedene yönelik de mutlaka tedavi yapılmalıdır. Aksi takdirde vaka büyük ihtimalle tekrarlayacaktır.

Pankreas Hastalıkları