Hastalık sebebi nedir?

Bir enfeksiyon veya tahriş sonucu akciğerde oluşan yangı veya iltihaplanmadır. Enfeksiyondan kasıt bakteri (Bordetella bronchiseptica, Proteus, Escherichia coli), virüs (Felin Rhinotracheitis), veya mantar(blastomycosis, histoplasmosis) olabilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

En belirgin ve özel semptom nefes almadaki ciddi güçlüktür. Nefes çok hızlı ve yüzlektir. Bunun nedenide akciğerin hava toplayan hücrelerinin (alveoller), akciğerlerin su toplamasından dolayı görev yapamayacak kadar sıvı ile dolmasıdır.

Dudaklar, dil ve diş etleri grimtırak (cyanosis)bir renk alır. Bunun nedeni ise dokulara giden kanla yeteri kadar oksijen taşınamamasıdır.

Eğer bir enfeksiyon sonucu pneumonia oluşmuşsa ateş genellikle yüksektir.

Nasıl önlem alabiliriz?

Akciğer enfeksiyonları büyük çoğunlukla tehlikelidir. Ancak erken teşhis ve düzenli bir tedavi sorunsuz bir iyileşme sağlayabilir.

Sonuç

Hastalığın erken teşhisi çok önemlidir. Eğer bir enfeksiyondan oluşmuşsa muhakkak enfeksiyon kaynağının tespitide gerekir. Örn. eğer hastalık blastomycosis orjinli ise bunun ayrımını yapamadan tedavi yapmak çok zordur ve tehlikelidir. Çünkü hastalığın tedavisinde zaman kaybına yer yoktur.

Bronchopneumonia (Akciğerlerin Yangısı)
Solunum Sistemi Hastalıkları