Testislerin genellikle tek taraflı olarak trauma, enfeksiyon ve testis yangısı gibi edinsel nedenlere bağlı olarak aşırı büyümesidir.

Klinik olarak testisteki hacim artışı tanı için genellikle yeterlidir.

Tedavisinde antibiyotik ve

hormon uygulanarak testisteki büyüme baskılanabilir ; ancak en etkin tedavi operasyon ile testisin çıkarılmasıdır.

Transmissible Veneral Tumor -TVT