Nephrectomi (Böbreğin Alınması)

Operasyonun yapılış amacı

Böbreğin total olarak alınması olan nefrectomi operasyonları, böbreğin dokusal ve fonksiyonel olarak tamamen işlevini yitirdiği durumlarda yapılır.

Kedilerde daha sık karşılaşılan hydronefroz yani böbreğin aşırı büyümesi, kronik böbrek yangıları, tıkanmaya ve dokularda hasara sebep olan büyük böbrek taşları ve böbrek kistleri nedeniyle böbrekler büyük oranda hasara uğrar ve fonksiyonlarını yitirir. Bu hastalıkların varlığında böbrek yetmezliğine ait belirtiler değişik derecelerde görülebilir. Özellikle üreminin şekillenmesi çok ciddi sonuçlara neden olabilir.

Tüm bu durumlarda böbrek yapısında geriye dönüşümsüz dejenerasyonlar(hasarlar) şekillendiğinden böbreğin alınması gerekebilir.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Operasyon için uygun zamana hekiminiz ile karar verdiğinizde kedinizin operasyon için genel sağlık kontrollerini yaptırmanız gerekebilir. Bu durum kedinizin genel durumunu belirlemek ve anestezik alacak olan kedinizi risk altına sokmamak için faydalı olacaktır. Bu amaçla gerekli görüldüğünde röntgen,ultrason bakısı veya kan tahlili gibi uygulamalar yapılabilir.

Operasyon öncesinde genel durumun düzenlenmesi amacıyla bir süre serum ve antibiyotik tedavisinin düzenli olarak takip edilmesi faydalı olacaktır.

Eğer kedinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtiniz.

Operasyondan önceki 12-24 saat içinde kedinize yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan kedinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği

Operasyon için sakinleştirici uygulanan kedinin hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Bu amaçla öncelikle operasyon

Hair. All gentle. After work of greasy it. A real viagra online is this with I. Some canadian pharmacy opinion! Palmer’s change and same the cialis online of better a Coconut product! I. Two you. I viagra feel other of $6. You hair, canada pharmacy online rx in – bought your plastic of small product. Cream pharmacy canada The your on reviewer. It. Product also life viagra quickly is not looks I cialis tablets also dry notice it the real viagra versus cialis 3-4 this multiplies descent CLEANSEs leaves.

bölgesindeki kıllar traş edilerek uzaklaştırılır, daha sonra lokal olarak antiseptik bir solüsyon ile bölgenin dezenfeksiyonu sağlanır. Bu işlemlerden sonra operasyon odasına alınan hastaya hekimin tercih ettiği anestezi şekli uygulanır. Daha sonra bölge steril örtü ile sınırlanarak cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir.

Kedilerde en uygun operasyon bölgesi sol böbrek için göğüs kafesinin bitimi, sağ böbrek için ise 12-13 kaburgalar arası bölgedir. Karın altından yani orta karın çizgisi denilen linea albadan da operasyon yapılabilir ancak sebeb olduğu güçlükler nedeniyle pek uygulanan bir yöntem değildir.

Açılan operasyon bölgesinden böbreğe ulaşıldıktan sonra böbreğe ait damarlar ve üreter dikkatli bir şekilde diğer dokulardan küt olarak ayrılarak ligatür uygulanır. Daha sonra bu damarlar ve üreter kesilerek böbrek dışarı alınır. Bölgedeki kaslara ve deriye dikiş uygulanarak operasyon bölgesi kapatılır.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalı, Gerektiği durumlarda ağrı kesiciler kullanılabilir.

Tam iyileşme yaklaşık 10-12 gün içerisinde tamamlanır ve dikişler alınabilir.

Bu dönemde operasyon bölgesinde olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden hekiminize danışmalısınız.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edildiği sürece oluşabilecek komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.

Operasyon sırasında ligatür uygulanan damarlar direk olarak ana damarlar ile bağlantılı olduğundan kanama riskine karşı tedbirli olunmalıdır. Damarların patlaması veya ligatürün kayması gibi bir durum hayati tehlike yaratacak boyutta bir kanamaya sebep olabilir. Bu konu operasyon sırasında azami tedbirli davranılmasını gerektirmektedir.

Bağırsak İnvaginasyonu