Köpeklerde sinir ve kas sistemi ile ilgili olarak gelişen bir hastalıktır. Hastalık sinir sisteminde  sinirsel ileti algılayıcılarının blokajı veya doğmasal olarak bu reseptörlerin azlığının neden olduğu ileti bozukluğundan dolayı meydana gelir,kaslarda sinir uyarılarını algılayan ve sinirsel uyarının kas dokuya iletilmesinden sorumlu olan reseptörlerin azlığı, yokluğu veya bloke edilmesi  sonucunda kaslara gerekli sinirsel uyarılar iletilemez ve bu durumda kaslar zayıf kalır, güçsüzleşir ve fonksiyonlarını yapamaz.

Hastalık köpeklerde doğmasal olarak şekillenebilse de çoğunlukla edinsel formda görülür. Edinsel form, reseptörlerin otoantikorlar tarafından bloke edilerek işlev yapamaması sonucu gelişir. Doğmasal forma daha çok Fox Terrier, Jack Russel, Springer Spaniel, Samoyed ırkı köpeklerde ; edinsel forma ise German Shepherd Dog, Golden Retriever, Labrador Retriever ırkı köpeklerde daha sıklıkla rastlanılır. Görülebilecek en belirgin bulgu ayakta durmada güçlük ve çok çabuk yorulmadır.

Köpekler genellikle yatmak ister. Çoğunlukla arka ayaklarda belirginleşen bir kas zayıflığı söz konusudur. Çok hafif bir egzersiz sonrasında dahi yorulabilir ve oturmak ister. Bacaklarda sertlik, kaslarda titremeler olabilir. Bazen bu güçsüzlük kaybolur ve normal yürümeye başlar ancak kısa süre sonra bu semptomlar tekrar ortaya çıkabilir. Bu durum hastalık için spesifik bir bulgudur. Bacaklarda görülen bu belirtiler yanında vücudun diğer çizgili kaslarının da etkilenmesi sonucunda bir takım belirtiler şekillenebilir.

Özefagus ve farenks kaslarında zayıflık , özefagus felci ve megaözefagus bunlardan en önemlileridir. Gelişen bu duruma bağlı olarak yutma güçlüğü, salya artışı, kusma, öksürük ve aspirasyon pnömonisi ( yabancı cisim nedeniyle akciğerde şekillenen yangı ) de şekillenebilir.

Yüz kaslarında zayıflama ve buna bağlı olarak çiğneme güçlüğü, göz kapaklarında ve kulaklarda düşme gibi belirtiler de görülmektedir. Klinik bulgulara, röntgen bulgularına ve kan analizlerine bakılarak hastalığın teşhisi konur. Edinsel form’da kan serumu analizlerinde otoantikorların tespit edilmesi mümkündür. Bu durum hastalığın nedeni konusunda ayırıcı olabilir ; çünkü doğumsal formda böyle bir durum söz konusu değildir.

Tedavisinde kullanılacak ilaçların dikkatli seçilmesi ve iyi doze edilmesi gereklidir. Aksi halde krizler şeklinde klinik belirtilerin artmasına neden olunabilir. Semptomları gidermeye yönelik bir tedavi amaçlanmalıdır. Erken dönemlerde teşhis edildiğinde başarı şansı daha yüksek olmakla birlikte genellikle aspirasyon pnömonisinin geliştiği olaylarda hastalığın seyri kötüdür.

Yüz Felci ( N. Facialis Felci )
Spondylitis Deformans