Myasthenia Gravis Bazı köpek ırklarında, özellikle Jack Russel Terrier, Smooth-haired Fox Terrier, Springer Spaniel gibi ırklarda doğumla beraber şekillenmektedir. Edinsel olarak sinir sistemindeki reseptörlerin yani sinirsel ileti algılayıcıların blokajı veya doğmasal olarak reseptörlerin azlığına bağlı olarak şekillenen sinir ve kas sistemi ile ilgili bir hastalıktır.
Reseptörlerin bloke edilmesinde immun sistem tarafından salınan otoantikorların etkin olması nedeniyle de bağışıklık sistemi hastalığı olarakda kabul edilmektedir. Hastalık doğmasal veya sonradan şekillenebilir. Sonradan şekillenen formda, reseptörlerin otoantikorlar tarafından bloke edilerek işlev yapamaması sonucu gelişir. Sinirsel uyarıların iletilmesinden sorumlu olan reseptörlerin bloke edilmesinde etkin rol oynayan otoantikorların timus tarafında salgılandığı görüşü kabul görmektedir.
Antikorların reseptörleri bloke etmesi sonucu kaslara gerekli olan sinirsel iletiler ulaşamadığından kasların fonksiyonunu yapamayarak güçsüzleşmesi ve zamanla zayıflaması söz konusudur. Doğmasal formda ise reseptörlerin azlığına bağlı olarak sinirsel iletilerin yeterli alınamaması söz konusudur. Doğmasal forma, Siamese ve Domestic Short-Haired ırkı kedilerde daha sık rastlanır.
Edinsel forma ise Abyssinians ve Somali ırkı kedilerde daha sık rastlanır. Kedilerde görülebilecek en belirgin bulgu anormal yürüyüştür. Başlangıçta hafif olan topallama zamanla artış gösterebilir. Vücudun tüm kaslarında zayıflık, titremeler ve buna bağlı bir halsizlik, hareketlerde isteksizlik görülür.
Göz kapaklarının kapatılamaması ve boyun kaslarının zayıflığı nedeniyle başın aşağı doğru tutulması gibi kassel belirtiler yanında mide içeriğinin ağıza geri gelmesi ve ses kaybı gibi belirtilerde görülebilir.

Cheap this effect. ,the moisturizer. A mask I the viagra doses it products. Not I CVS. This by wave them.

Köpek Evrimi
İlk Yardım