Mide Dilatasyonu (Mide Genişlemesi)

Operasyonun yapılış amacı

Mide dilatasyonu mide de gıda, sıvı veya gaz birikimi nedeniyle şekillenen aşırı genişlemedir.

Dilatasyon vakalarında operasyon mide’de şekillenen genişlemelerin giderilmesi, midenin normal hacim ve konumuna getirilebilmesi amacıyla yapılır

Mide de dilatasyona neden olan bir çok faktör vardır. Mide çıkışında veya bağırsaklarda meydana gelen bir tıkanma, midenin dönmesi ve hava yutma gibi nedenlerle dilatasyon şekillenebilir. Ancak köpeklerde en sık karşılaşılan neden midenin dönmesi sonucu şekillenen genişlemelerdir. Ayrıca Golden Retriever gibi çok obur köpek ırklarında hızlı ve çok miktarlarda yemek yenilmesi sonucunda mide de kalıcı bir genişlik şekillenebilir.

Dönme veya tıkanmanın söz konusu olduğu durumlarda mideden geçiş tamamen veya kısmen durabilir. Başlangıçta iştah kaybolmadığından yemek yemeye devam eder. Ancak geçiş olmadığından mide de genişleme şekilleneceği gibi zamanla kusma, karın bölgesinde gerginlik, ağrı, iştahsızlık ve genel durumda bozulmalar görülebilir.

Aşırı yemek yeme, hava yutma veya mide kaslarının gevşekliği nedeniyle şekillenmiş bir genişleme durumu söz konusuysa düzensiz dışkılama, gegirme ve kusma haricinde pek bir klinik belirti görülemeyebilir.

Özellikle büyük ırk köpeklerde sık karşılaşılan mide dönmelerinin neden olduğu dilatasyonlarda çoğu zaman tıkanma veya dönme giderildiğinde mide küçülerek normal hacmine geri dönebilir.

Ancak mide de şekillenen genişleme ileri boyutta olduğunda mide eski hacmine dönemeyebilir ve bu nedenle tekrar dönme oluşabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda oluşabilecek nüksleri önlemek için operatif olarak midenin bir kısmının alınarak küçültülmesi gibi bir işlem yapılabilir.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Mide de dönme veya tıkanma varsa operasyon acil olarak yapılmalıdır. Midenin karın duvarına dikilmesi veya midenin küçültülmesine ihtiyaç olup olmadığına hekim operasyon sırasında midenin durumuna bakarak karar verebilir.

Tıkanma veya dönme olmaksızın şekillenen mide genişlemelerinde ise operasyon için uygun zamana hekiminiz ile karar verdiğinizde köpeğinizin operasyon için genel sağlık kontrollerini yaptırmanız gerekebilir. Bu durum köpeğinizin genel durumunu belirlemek ve anestezik alacak olan köpeğinizi risk altına sokmamak için faydalı olacaktır. Bu amaçla gerekli görüldüğünde röntgen veya kan tahlili gibi uygulamalar yapılabilir.

Eğer köpeğinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtiniz.

Köpeğinize operasyondan önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan köpeğinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği

Operasyon için sakinleştirici uygulanan köpeğin hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Bu amaçla öncelikle karın bölgesindeki kıllar traş edilerek uzaklaştırılır, daha sonra lokal olarak antiseptik bir solüsyon ile bölgenin dezenfeksiyonu sağlanır. Bu işlemlerden sonra operasyon odasına alınan köpeğe hekimin tercih ettiği anestezi şekli uygulanır. Daha sonra bölge steril örtü ile sınırlanarak cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir.

Operasyon için en uygun bölge linea alba adı verilen orta karın çizgisidir. Bu hat damarlaşma açısından zayıf olduğundan ensizyon hattında kanama olasılığı çok düşük olacağı gibi mideye rahat ulaşılabilecegi içinde tercih edilir.

Dilatasyonun şekillenme nedenine göre farklı teknikler uygulanılır.

Mide çıkışında veya ince bağırsağın ilk bölümlerindeki yabancı cisme bağlı bir tıkanma ve buna bağlı olarak mide dilatasyonunun söz konusu olduğu durumlarda, yabancı cisimin bulunduğu bölgeden mide veya bağırsak açılarak yabancı cisim uzaklaştırılır ve geçiş sağlanarak dilatasyon giderilir.

Mide de şekillenen bir dönme sonucunda gelişen dilatasyon olgularında ise midenin normal pozisyonuna getirilmesi ile geçiş sağlanır ve dilatasyon giderilir.

Yukarıda bahsedilen her iki durumda da mide kısa süre sonra normal büyüklüğüne ulaşabilir. Nadir olarak bu olgularda hekim gerekli görürse torsiyon riskini önleyebilmek için mideyi karın duvarına dikebilir.

Tıkanma veya dönme olmaksızın şekillenmiş dilatasyon olgularında çoğunlukla torsiyon riskide göz önünde bulundurularak operasyon tekniği seçilebilir. Bu durumlarda karın boşluğu açıldıktan sonra midede kese tarzında kısmi bir dilatasyon söz konusu ise bu kısım kesilerek çıkarılır ve mide dikişi uygulandıktan sonra karın boşluğu tekniğine uygun olarak kapatılır.

Ancak midede genel bir genişleme söz konusu ise mide duvarından bir bölüm kesilerek mide bir parça küçültülür ve mide karın duvarına dikilerek dönme riskide giderilir. Daha sonra deri dikişleri uygulanarak karın boşluğu kapatılır.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalı, köpeğin yarayı yalayarak tahrişini ve dikişlere zarar vermesini önlemek amacı ile mutlaka yakalık takılmalıdır. Gerektiği durumlarda ağrı kesiciler kullanılabilir.

Operasyon sonrasında çeşitli nedenlerle dikişlerin zarar görmesi olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve risk oluşturabilecek atlama zıplama gibi ani hareketler engellenmelidir. Ayrıca çok fazla havlama özelliği olan köpekler bir kaç gün çevrelerini göremeyecekleri bir yerde tutulmalıdırlar.

Operasyondan sonra mutlaka 3-5 gün serum tedavisi uygulanmalı ve yiyecek verilmemelidir. Daha sonraki günlerde hekimin belirleyeceği süre sıvı gıdalar verilmeli ve miktarının az olmasına özen gösterilmelidir.

Tam iyileşme yaklaşık 10-12 gün içerisinde tamamlanır ve dikişler alınabilir.

Bu dönemde bölgede olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden hekiminize danışmalısınız.

Dilatasyona neden olan faktörler (yabancı cisim yeme, asidik mide içeriği, fazla yemek yeme gibi) gözönünde bulundurulmalı ve mümkün olduğu kadar önlenmeye çalışılmalıdır.

Nüksetme riski daima hatırlanmalı ve yiyecekler daha sık aralıklarla az miktarlarda verilmelidir. Ayrıca yemeklerden hemen aşırı hareket etmesi önlenmelidir. Çok fazla ve hızlı yenilen yemekler daima dilatasyon riski oluşturabilir.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edildiği sürece oluşabilecek komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.

Ancak, operasyon sonrasında aşırı ve uygunsuz egzersizlerden kaçınılmalı ve dikişler korunmalıdır. Aksi halde eventrasyon (dikişlerin açılması ve iç organların dışarı çıkması) şekillenebilir.

Operasyon bölgesindeki dikişleri köpeğin dişleri ile açma riski olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle operasyon sonrasında mutlaka ve mutlaka yakalık kullanılmalı ve hiç bir şekilde çıkarılmamalıdır.

Gastrotomi