Rahmin ( uterus ) yangısına metritis denilir. Köpekler de oldukça sıklıkla rastlanılan bir hastalıktır. Yangı uterus mukozasında değişik katmanlarda oluşabilir ve bu yerleştiği katmanlara göre farklı isimler alır. Uterus iç tabakasında (endometrium tabakası) yerleşmiş ise endometritis, kas tabakasında yerleşmiş ise myometritis, uterusun tüm http://spyoncell-phone.com/ katlarına yerleşmiş ise metritis, uterusun dış katında (seroza) yerleşmiş ise perimetritis olarak adlandırılır. Yangı ilerler ve kronik endometritisle birlikte uterus içinde iltihap toplanırsa bu durumu da pyometra adı verilir. Tüm bu tanımlamalara karşın veteriner hekimler tarafından genel olarak uterusun spy phone app yangılanması metritis, ilerleyip kronik irinli bir hal alması ise pyometra olarak adlandırılır.
Metritisin nedenleri çok çeşitlidir. Uterusta kistik bir üreme nedeniyle gelişebileceği gibi kızgınlığı baskılamak amacıyla uygulanan hormon tedavilerin bir yan etkisi olarak da gelişebilir. Her iki durumda da uterus bezlerinde bakterilerin üremesine uygun olan bir salgı artışı vardır. Ayrıca uterusun bakteriyel kontaminasyonu da metritise neden olabilir. Bu tür olaylar genellikle vajinal kaynaklıdır. Var olan vajinitisin uterusa yayılması özellikle östrus ( kızgınlık ) döneminde cervix’in aralanmasıyla olur. Bu dönemde uygulanan hormon uterusun bu bakterilere karşı koyma gücünü azaltır. Özellikle yaşlı köpeklerde ve uterustaki herhangi bir problemin varlığında uterusun bakterilere karşı koyma gücü azalır ve bu durum metritise zemin hazırlar. Hiç yavru yapmamış köpeklerde de metritis görülebilir ve bunun nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Genel olarak phone spy metritislerin oluşumunda bakteriler, hormonlar ve kistik http://spyoncell-phone.com/ oluşumlar rol oynar. Metritisler; akut ve kronik olarak ikiye ayrılabilir. Metritis bulgularının ilk görülme zamanı genellikle östrus (kızgınlık) döneminden ortalama 4-6 hafta sonradır ; ancak bu süreç köpeğin yaşına, enfeksiyonun şiddetine, cervixin kapanmasına, uterusun durumuna bağlı olarak daha uzun olabilir.
Klinik belirtiler geç görülebilir ; ancak hiçbir phone spy mobile belirti göstermediği durumlar da olabilir. Uterus içi iltihapla dolu olmasına karşın hiç akıntı olmayabilir. Bu durumda teşhis koyabilmek oldukca güçtür ve bu nedenle de ani toksikasyonlar, şok ve ölümler şekillenebilir. Pyometra vakaları genellikle böbrek sorunların da neden olmaktadır. Böbreklerdeki bozukluklara bağlı olarak üremi,poliüri ( sık idrara çıkma ) ,polydipsi ( aşırı su içme ) , proteinuri görülebilir. Septik metritis olayları şiddetli ve öldürücü olabilir. Genellikle doğum sonrası yavru zarlarının atılamaması ve uterusun hormonal nedenlere bağlı olarak tonusunun azalması ile gelişir. Septik metritislerde free mobile phone spy software bakteriler daha patojendir. Toksinlerin kana karışmasıyla hızla gelişen bir toksemi söz konusudur ve uterustan kötü kokulu sulu kırmızı bir akıntı gelir. İştahsızlık, durgunluk ve depresyon göze çarpar. Nabız sayısı artmıştır ancak hafif bir nabız hissedilir. Beden ısısı genellikle yüksektir. Metritisli köpeklerde genellikle hastalığın ilerlemiş dönemlerinde karın şişkin ve gergindir. cell phone spy software in south africa Kesin bir teşhis için kan tahlili , abdominal bölgenin röntgen ve ultrasonografik bakısının yapılması gereklidir. Etkili bir antibiyotik tedavisi ancak geçici bir iyileşme sağlayabileceğinden en sağlıklı tedavi yöntemi kısırlaştırmadır (ovariohysterectomi ). Yaşlı köpeklerde operasyon daha riskli olacağından kesin tanı konulduktan sonra hastalığın gelişimine göre (toksemi gibi acil bir durum söz konusu değilse) kısa bir süre parenteral yolla destekleyici tedavilerin uygulanmasını takiben operasyon yapılması daha faydalı olacaktır.

Eclampsia
Mastitis ( Meme Bezinin Yangısı )