Mastitis meme bezlerinin yangısıdır, meme bezleri değişime uğramış ter bezleridir ve karın duvarının iki yanında linea alba denilen karın duvarının tam ortasından geçen uzunlamasına çizgiye paralel uzanan bir hat üzerinde yerleşmiştir. Köpeklerde 8-12 adet meme başı ve her meme başında 8-20 arasında değişen sayıda kanal vardır ve hepsi süt verme döneminde aktif hale geçer. Köpeklerde mastitis çoğunlukla süt verme döneminde bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle şekillenir. Ayrıca hayali gebelik geçiren köpeklerde de görülebilir. Enfeksiyon meme dokusuna kan yoluyla, yaralanmalar nedeniyle veya kötü hijyen koşullarının bir sonucu olarak çevreden bulaşır. Mastitise neden olan etkenler genellikle streptococ ve staphylococ grubu bakterilerdir. Streptococ enfeksiyonları genellikle uterus (rahim) yangıları ile birlikte görülür. Staphylococ enfeksiyonları ise genellikle doğum sonrası şekillenir. Mastitisler akut ve kronik olarak gelişebilir. Akut gelişen mastitislerde beden ısısında yükselir, iştahsızlık, halsizlik, mukozalarda küçük kanama odakları görülebilir. Kusma ve ishal gelişmesini takip eden bir kaç gün içinde vaka ciddiye alınmazsa ölüm dahi şekillenebilir.  Kronik mastitis vakalarında ise genellikle tek meme lobu yangılıdır. Beden ısısında artış ve halsizlik gibi bulgular rastlanır. Mastitislerde genellikle meme loblarında kist şekillenir. Memeler büyümüştür, sert ve ağrılıdır. Genellikle de süt salgılanması durur. Mastitis şekillenmiş ancak ağır bir tablo görülmüyorsa ve meme loblarında apse şekillenmemişse yavruların emzirilmesine devam edilebilir ; ancak meme lobları aşırı şişkin, ağrılı ise ve yaralanmalar varsa emzirmeye son vermek ve veteriner hekim kontrolünde antibiyotik tedavisine başlamak gerekir. Apsenin şekillendiği durumlarda ise hemen uygun bir apse tedavisine başlanmalıdır. Eğer kistler şekillenmişse bu gibi bir durumda da operatif olarak kistler temizlenmelidir. Bu vakaların nüks etmesini önlemek amacı ile veteriner hekimler tarafından çoğunlukla kısırlaştırma operasyonu yapılması tavsiye edilmektedir.

Metritis ( Rahim Yangısı )