Köpeklerde sık karşılaşılan alt çene kemiği kırıkları genellikle trafik kazaları ve travmalar nedeniyle şekillenir. Çene kemiğine gelen küt darbeler ve diş çekimi de alt çene kemiği kırıklarına neden olabilir. Darbe nedeniyle mandibulanın değişik yerlerinde kırıklar oluşabilir. Örneğin sağ ve sol çene kemiğinin birleşim yeri olan symphysis bölgesinde veya gövde olarak tanımlanan öğütücü dişler hizasında kırıklar şekilenebilir.

Bu kırıklar darbenin şiddetine bağlı olarak parçalı veya basit kırıklar şeklinde olabileceği gibi açık kırık veya kapalı kırıklar şeklinde de oluşabilir. Köpeklerde alt çenenin kırıklarına çoğunlukla symphysis bölgesinde rastlanmaktadır. Klinik olarak ağızın kapatılamaması ve ağızdan salya akışı ilk gözlenen belirtilerdir. Eğer açık kırık varsa salya kanlı olabilir. Elle yapılan muayenede özellikle symphysis kırıklarında çene kemiğinin iki ayrı parça halinde aşağı yukarı oynadığı tespit edilir. Tam bir ayrılma varsa bir taraf aşağıya sarkık olarak görülür. Parçalı bir kırık söz konusu ise kemikler hareket ettirildiğinde krepitasyonu (çıtırtı sesi) daha fazla hissetmek mümkündür.

Hastalar genellikle ağrı nedeniyle yemek yemekten kaçınırlar. Klinik belirtiler ve röntgen bulguları ile kolayca tespit edilebilen bir durumdur ve tedavisinde çoğunlukla operatif yöntemler uygulanır. Parçalı kırıklarda ve kemiğin normal pozisyonunda bozulmaların olduğu komplike kırıklarda iyileşme daha uzun süre alabilir. Symphisis kırıklarında çene kemiğinin sabitlenmesi ile kısa sürede başarılı sonuçlar almak mümkündür.

Kırığın şekillendiği bölgede kemikler arasında tam bir ayrılma yok ise sıvı gıdalar verilerek aşırı hareket etmesi önlendiği taktirde kendi halinde iyileşmesi de mümkündür.

Spondylitis Deformans
Luxatio Patella - Diz Kapağı Çıkığı