Patella çıkıklarının oluşumunda bir çok faktör rol oynayabilir. Bu nedenler arasında bölgeyi etkileyen travmalar ve burkulmalar en önemli nedenlerdir. Ani dönüşler, atlama, düşme esnasında şekillenebilir. Ayrıca diz eklemini oluşturan kemiklerin özellikle ekleme yakın bölgesinde oluşan kırıklar ve deformasyonlar, diz kapağı kemiğini tutan bağların gevşekliği veya kopması gibi bir nedene bağlı oluşabilir. Özellikle küçük ırk köpeklerde doğmasal anomali olarak görülen kemik formundaki bozukluklar da patella çıkığının oluşum nedenleri arasındadır.  Patellanın normal pozisyonunun bozulması ve normal konumu dışında bulunması hali olan patella çıkıkları oluşum nedenlerine göre değişik derecelerde gelişim göstermektedir.  Hafif derecede bir çıkık söz konusu olduğunda eklem normal pozisyonundadır ; ancak bacağın gövdeden uzaklaştığı pozisyonda patellaya gelen darbeler sonucu veya kendiliğinden  eklem kayar ve çıkık şekillenir.

Bacağın vücuda yaklaştığı pozisyonda ve elle müdahele ile kolayca eski halini alabilir ; ancak sık sık tekrarlayan bir çıkık söz konusu olduğundan arthritis  ( eklem yangısı ) oluşmasına hazırlayıcı faktördür. Daha ileri boyutlarda gözlenen tam çıkık olayları genellikle eklem, eklemi oluşturan kemikler ve patellayı tutan bağlar ile ilgili problemler nedeniyle oluşan ve kalıcı olan çıkıklardır. Çıkık olaylarına gerekli müdahaleler yapılmadığında ileri dönemlerde eklemde artroz (dejeneratif eklem hastalığı) ve deformasyonların şekillenme olasılığı çok yüksektir. Tüm köpek ırklarında görülebilir. Ancak Poodle, Pincher, Chihuahua, Terrier ve Pekingese gibi küçük yapılı köpek ırklarında daha sık görülmektedir. Kısmi olarak şekillenen hafif dereceli patella çıkıklarında görülebilecek en belirgin bulgu bacağın pozisyonuna bağlı olarak diz kapağı kemiğindeki yer değişimidir. Bu değişim bacağın pozisyonuna ve diz kapağı kemiğinin kaydığı yöne göre farklı klinik belirtiler gösterebilir.

Patellanın iç tarafa doğru kaydığı çıkıklar genellikle bacağın açık pozisyona getirildiği zamanlarda şekillenir ve bacak büküldüğü zaman patella normal pozisyonuna gelir. Bu tür çıkıklarda hasta genellikle bacağını askıda tutar ve basmaktan sakınır. Kalıcı tam çıkıklarda ekleme açılma veya kapanma hareketleri yapılamaz. Bacak gergindir. Yürüme güçlüğü şekillenir. Eklemi bükmeden yapılan yürüyüş çıkığa özgü bir semptomdur. Doğmasal anomaliler, raşitzm gibi kemiklerde hasara neden olabilen hastalıklar, aşırı egzersizler, koşular, diz kapağı ve diz eklemi bağlarının gevşekliği gibi nedenler hastalığın oluşumunu kolaylaştıran faktörlerdir. Hafif patella çıkıkları ani hareket, darbe, koşarken ani dönüşler, düşme gibi nedenlerle şekillenir ve çoğunlukla kalıcı olmayan kısmi çıkıklar şeklindedir.

Yürüyüş sırasında veya bacağın pozisyonun düzelmesi ile kolaylıkla düzelebileceği gibi bazı olaylarda klinik belirtiler görülmeden kendiliğinden iyileşmeler de olabilir. Kalıcı ve tam şekillenen patella çıkıklarında bacağın pozisyonunun düzeltilmesi veya el ile yapılan müdahaleler genellikle sonuç vermez ve çoğunlukla operatif yöntemlere başvurmak gerekebilir.

Mandibula - Alt Çene Kemiği Kırıkları
Legg Perthes - Calve Hastalığı