Köpeklerde çok sık görülen kalça çıkığının oluşumunda en büyük faktör kazalar, düşme ve darbelerdir. Ayrıca kalça displazisi ve eklem bağlarının gevşekliği de çıkıkların oluşmasında hazırlayıcı rol oynar. Çıkıklar yarı ve tam çıkıklar şeklinde gruplandırılabilir. Kalça ekleminde kemiklerin birbirine tutunmasını sağlayan bağ , kas ve eklem kapsülünün zarar görmesi nedeniyle kemik yüzeylerinin karşı karşıya gelmemesi söz konusudur.

Çıkık şekillendikten sonra gerekli müdahalenin yapılmaması veya gecikilmesi durumunda eklemi oluşturan kemiklerde de hasar şekillenebileceği gibi bölgedeki bağlar ve kas dokusu da zarar görür. Bu da ağrı ve topallık gibi belirtilerin şiddetlenmesine neden olur.

Kalça çıkığı tüm ırklarda görülebilen bir rahatsızlık olmasına karşın German Shepherd Dog, Boxer, Rotweiler, Golden Retriever, Labrador gibi kalça displazisine yatkın ırklarda daha sık şekillenir. Topallama görülebilecek en belirgin bulgudur. Elle yapılan muayenede anormal bir oynaklık, ağrı ve çok karekteristik olan bir krepitasyon ( çıtırtı ) sesi tespit edilir. Ayrıca bacak (femur) kemiğinin çıkık ucunu da hemen derinin altında hissetmek mümkündür.

Arkadan veya üsten bakıldığında eklemdeki deformasyon net bir şekilde gözlenebilir. Genellikle çıkık olan bacakta diğerine nazaran kısalma göze çarpar  ve basış bozuklukları ile beliren durum daha sonralarda topallamanın artışı, ağrı ve yürüyüş bozukluklarının görülmesi ile  iyice belirgin hale geçer. Özellikle oturma veya kalkma sırasında ağrı ve topallamanın şiddeti çok daha fazla olduğundan hasta kalkmak veya oturmak istemez. Kesin teşhis için röntgen çekmek gerekir. Bu sayede iki kemigin arasındaki açıklığı, kemiklerde hasarın olup olmadığını ve çıkığın pozisyonunu tespit etmek mümkündür. Köpeklerde oldukça sık karşılaşılan bir durumdur.

Çıkığın kapalı redddilmesi yani dışarıdan yerine yerleştirilmesiyle tedavi edilebilse de  nüksetme olasılığı yüksek olduğundan operatif tedavi daha radikal çözüm sunar.  20-25 kilogramın üstündeki ırklarda operasyon sonrası bakımının daha özenli olmasını sağlamak gerekmektedir.

Legg Perthes - Calve Hastalığı
Myositis Eosinophylica