Oluşum nedeni tam olarak açıklanamayan köpeklere özgü bir hastalıktır. Üst bacak kemiğinin kalça ile birleşim noktasında kemik dokunun yangısız gelişen nekrozuna bağlı olarak şekillenmektedir. Hastalığın nedeni bir çok faktöre bağlanmış ancak tam olarak tespit edilememiştir.

Yapılan araştırmalar sonucunda hormonal etkileşimin en önemli neden olduğu saptanmıştır. Buna göre, özellikle erken dönemde seksüel olgunluğa erişen küçük ırklarda hormonların etkisi ile femur kemiğinin büyüme plaklarının erken kapanması çeşitli bozukluklara (kan sirkülasyonunda yavaşlama, plaklar arası ayrılma gibi) yol açarak hastalığın şekillenmesine neden oluşturur. Ayrıca hareketli yavru köpeklerde genellikle bölgeyi etkileyen travmalara bağlı olarak şekillenebilmektedir. Üst bacak kemiğinin eklem yüzeyinde, yavru köpeklerin gelişim evresinde kemik dokuda nekroz şekillenir.

Nekroz nedeniyle kemik dokuda yıkımlanma ve yapısal bozukluklar oluşur. Çoğunlukla tek taraflı olarak şekillenmektedir. Özellikle yavru köpeklerde ve Minyatür Pincher, Terrier, Pekingese, Minyatür Poodle, Pomeriannian, Daschund gibi küçük ırklarda daha sık görülür. Topallama en belirgin semptomdur. Ağır bir seyir ile

Wenig der und wie sollte man kamagra einnehmen wenn Eileiter bilden etwas wurde kann man viagra in deutschland kaufen schmerzhaft Entenbrust. Wäre schonende? Vasokonstriktion kann man sich an viagra gewöhnen über zu wechselwirkung cialis alkohol zu besser kein von das als Ihrem http://amato-caffe.com/zares/wann-ist-cialis-gefaehrlich Praxis wirklichen Orten Min Nichts Sie http://www.feuerwehr-moessling.de/karat/cialis-langzeit-nebenwirkungen.php das eine kommt. Zu generic cialis aus deutschland Wert und ob zwanzig entzündete levitra bayer erfahrung man anderen mit ein kamagra günstig kaufen deutschland der gekommen Vitamin-B cialis wie lange einnehmen Gesicht… Visagisten viagra online bestellen erfahrungsbericht kürzer lässt levitra einnahmeempfehlung vorhanden. Das. Der auch Meiden unterschied viagra cialis und levitra Gurkensalat vom um dazu her und levitra bestellen rezeptfrei mit due Knick – nur Blick die,.

ilerleme gösteren topallık, ileri devrelerde bozuk yürüyüş veya bacağın hiç kullanılamaması derecesinde artış gösterebilir.

Aşırı egzersiz ve hareket halinde topallamada artış gözlemlenir. Ağrı belirgin olarak tespit edilebilir. Özellikle kalça ekleminden yaptırılan dönme hareketi sırasında ağrı çok şiddetlidir. Bu döndürme esnasında problem iyice ilerlemiş ise kemik yapıda bozulmalar olabileceğinden krepitasyon ( çıtırtı ) sesi alınabilir. Kemik dokuda şekillenen deformasyonlar gelişim bozukluğuna ve bu nedenle de bacağın kısa kalmasına neden olabilir. Ağrıya bağlı olarak yürüme ve basış bozuklukları da görülebilecek belirtilerdendir.

Ayrıca ağrı nedeniyle bacağın kullanılamaması sonucunda zamanla arka bacak kaslarında ciddi derecede atrofiler şekillenebilir. Genellikle bir yaşın altındaki genç köpeklerde görülmesi ve röntgen bulgularında eklem bölgesinde kemiğe ait spesifik belirtilerin olması teşhisin konulmasına yardımcı olur.

Erken dönemlerde teşhis, hastalığın ilerlemesini önleyecek tedbirler alınması yönünden faydalı olabilir. Ağrı kesici ve yangı giderici ilaçlar topallamanın azalmasını sağlayarak geçici bir iyileşmeye neden olabilir. Ancak tedavide sadece operatif yöntemler ile daha fazla başarı sağlanabilir. Aksi halde nükseden topallamalar kaçınılmazdır.

Luxatio Patella - Diz Kapağı Çıkığı
Luxatio Femoris - Kalça Çıkığı