Larenks anatomik olarak başın boyna geçiş bölgesinde farenksten sonra gelen özefagusun başlangıcında yer alan kıkırdak, bağ ve kaslardan oluşan bir organdır. Solunan havayı soluk borusuna (trachea) gönderme görevi yanında ses organı olarak da görev yapar.
Köpeklerde distemper ve tracheabronchitis gibi enfeksiyon hastalıklar, kimyasal maddeler ve duman solunması, aşırı soğuk ve sıcak yiyeceklerin yutulması, kemik batması, bakteriler ve viral enfeksiyonlar larengitisin nedenlerindendir. Ayrıca tasmanın sıkması ve aşırı havlama gibi nedenlerle de şekillenebilir. Larengitis akut veya kronik seyirlidir. Genellikle larengitisler çevre organların yangıları ile birlikte görülür. Özellikle tonsillitis ve farengitis ile beraber şekillenme olasılığı yüksektir.
İlerleyen durumlarda yayılarak pnömoni ile komplike olabilir. Hafif bir öksürük ile başlayan yangı, mukozanın irritasyonundan dolayı bölgede ödemlerin şekillenmesine neden olur. Ödemlerin oluşumu bölgenin daralmasına ve hava geçişinin engellenmesine neden olacağından solunum güçlüğü görülebilir; hatta solunum durabilir. Larengitisin başlangıcında gözlenebilecek ilk belirti kısa, kesik ve kuru nitelikli öksürüktür.
Solunum hırıltılıdır ve boğaz bölgesine dıştan yapılan hafif maniplasyonlar dahi öksürüğün şiddetlenmesine neden olabilir. Daha sonraları öksürük ile birlikte kreşe çıkarabileceği gibi öksürme nöbetleri arasında kusma da görülebilir. Şiddetli olaylarda özellikle ödemlerin şekillenmesine bağlı olarak ağrı, yutma ve solunum güçlüğü de görülebilen belirtilerdendir. Ağız içi muayenelerde larenks, dilin gerisinde kızarık ve şişkin olarak görülebilir.
Köpeğinizi tozlu ortamlardan uzak tutarak, aşırı duman ve irrite eden gazları solumasını önleyerek, soğuk veya sıcak yiyecekler, kemik vb. batıcı gıdalar vermeyerek, tasmasının sıkmamasına ve aşırı havlamamasına dikkat ederek özellikle fiziksel kökenli ve tahrişe bağlı olarak şekillenen larengitislerden korumak mümkün olabilir. Akut seyirli larengitislerde çoğunlukla medikal tedaviler ile kısa sürede olumlu bir gelişme sağlanabilir. Ancak kronikleşen ve ilerlemiş vakalarda alt solunum yollarına yayılan enfeksiyona bağlı olarak hastalık daha ağır seyreder ve uzun süreli tedavi gerekebilir.
Larenks Ödemi
Farenksi Etkileyen Yabancı Cisimler