Kalça eklemi, pelvis (leğen kemiği) ile arka bacaktaki femur  (baldır kemiği) arasında yer alan eklemdir. Femur’a ait caput femoris ( femur başı ) denilen yuvarlak ucun acetabulum denilen oyuğa yerleşmesi ile oluşan bu eklemde normal yapının dışında gelişen bir dizi anomali dysplasie olarak adlandırılır.   Uyumsuzluk nedeniyle eklem aralığının fazla olması ve bacak kemiğinin oyuğa tam yerleşmemesi, kalça kemiğindeki çukurun (acetabulum) geniş oluşu veya yetersiz gelişmesi, eklemi bağlayan bağlayan gevşekliği gibi bir nedenle şekillenebileceği gibi eklemi etkileyen darbeler nedeniyle de şekillenebilir.

Çoğunlukla genç yaşlarda beliren bozukluklar, yaşın ilerlemesi ve özellikle de kilo artışıyla orantılı olarak artar. Yani beslenme en önemli faktörlerden birini oluşturmaktadır. Genellikle zamanla eklemde var olan şekil bozukluklarına bağlı olarak bölgedeki yumuşak dokularda ve kemiklerde de hasarlar oluşabilir ve bu nedenle başlangıçta  hafif olan topallama daha da artabilir. Hastalık German Shepherd Dog, Boxer, Rotweiler, Golden Retriever, Labrador, Mastiff, Saint Bernard gibi büyük ırk köpeklerde daha sık şekillenir. Beden ağırlığının fazla olması bu hastalık için hazırlayıcı bir faktördür.  Klinik belirtiler köpeğin yaşına göre farklılık gösterir. Genç köpeklerde topallama daha hafiftir. Oturup kalkma esnasında zorlanma, çabuk yorulma, hareketlerde isteksizlik, bacaklarda asimetri ve adımlarda ve yere basış sırasındaki bozukluklar görülebilecek belirtilerdir.

Yaşlı köpeklerde ise topallama , kalçada asimetrik duruş ve sallantılı yürüyüş çok belirgindir. Genellikle bölgedeki kaslarda hareketsizliğe bağlı atrofiler ( zayıflama ) şekillenir. Özellikle hastalığa yatkınlığı bilinen ırklarda gelişme döneminde aşırı kilo artışının önlenmesi zorunludur. Köpeklerde oldukca sık rastlanılan ve kolay teşhis edilebilen bir hastalıktır. Erken dönemde teşhis edilen vakalarda kaslarda bozukluklar şekillenmeden önce uygulanacak operatif müdahaleler ile hastanın yaşam kalitesini artırmak mümkün olabilir. Tam bir tedavi yöntemi bulunmadığından ağrı kesici, yangı giderici  ve eklemleri kuvvetlendirici ilaç uygulamaları ile hastanın yaşam kalitesini yükseltmek amaçlanmaktadır.

Alt Çenenin Felci