Kennel Cough olarak adlandırılan ve özellikle köpeklerde alt solunum yollarında enfeksiyona neden olan viral bir hastalıkdır. Ülkemizde oldukca sık rastlanılır.  Hastalığın bulaşması solunum yolu ile olduğundan, köpeklerin toplu olarak barındıkları yerlerde sık görülmesine ve kolay yayılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hastalık barınak hastalığı olarak tanımlanır. Cennel cough hastalığının oluşmasında bir çok virus rol oynamaktadır.  Özellikle canine adenovirüs ve parainfluenza virüsünün hastalığın primer etkenleri olduğu, ancak sekunder olarak bakterilerin de hastalığın oluşumunda rol aldığı kabul edilmektedir.

Hastalık aşılanmamış yavru köpeklerde üst ve alt solunum yollarınına yerleşerek enfeksiyona neden olurlar. Bu da özellikle yavrularda, ölümlere neden olabilmektedir. Hastalığın en karekteristik klinik belirtileri öksürük ve iltihabik karakterli, yapışkan  burun akıntısıdır. Vücut ısısı genellikle yüksektir ; ama normal olabilir. Yetişkin hastalarda genelde bunların dışında bir belirti görülmez.  Genç köpeklerde hastalık daha hızlı seyreder ve klinik belirtiler daha şiddetlidir. Öksürük ile birlikte akciğerlerden gelen yangısal ödem sıvısı çıkışı ve burun akıntısı görülür. Beden ısısı yüksektir. Halsizlik ve iştahsızlık ileri derecededir.

 Hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur. Sadece ikincil bakteriyel ya da viral enfeksiyonların olaya karışması engellenir. Bu nedenle hastalığın önlenmesinde en emin yol aşılamadır. Özellikle yavrularda aşılama ve rutin tekrarlar önemlidir. Hasta köpek diğer köpeklerden ayrı olarak kontrol altına alınmalıdır. Hastalık köpeklerin toplu olarak barındıkları yerlerde daha çok görüldüğünden bu tür yerlere bırakılacak köpeklerin en az bir hafta önceden aşılanması kesinlikle gereklidir. İleri yaşlardaki köpekler hastalığa daha dirençlidir ve ölüm oranı yok denilecek kadar azdır. Yetişkin köpeklerde yapılacak tedaviler genellikle başarılıdır ve hiçbir araz kalmadan iyileşme sağlanabilir.

Yavru köpeklerde hastalık şiddetli ve komplikasyonlu olduğu için özellikle dikkatli olmak zorunluluğu vardır. Yavru köpekler aşılama periyodu bitmeden eğitim veya konaklama amaçlı olarak barınaklara bırakılmamalıdır.

Rabies - KUDUZ
Infectious Canine Adenovirus Enfeksiyonu