İdrar kesesinin açılması olan sistotomi operasyonları idrar kesesinde yer alan taşlar ve idrar kesesi tümörlerinde yapılır. Hastada sürekli bir sistit, kanlı idrar yapma, idrar yapma güçlüğü, ağrı, genel durum bozukluğu, iştahsızlık gibi belirtiler gözlenir. Bazen de taş veya tümörün durumuna göre hiç idrar yapamamaya bağlı olarak idrarın birikmesi ve atılamaması nedeniyle toksemi belirtileri şekillenir.

Klinik bulgular, radyografi ve ultrasonografi yardımıyla teşhis konur ve tıkanma sebebinin giderilmesi amacıyla operasyon yapılır. İdrar taşlarına bağlı tıkanmalar dişi köpeklere oranla erkek köpeklerde daha fazla görülmektedir. Operasyon için uygun zamana hekiminiz ile karar verdiğinizde köpeğinizin genel durumunu belirlemek ve anestezi uygulanacak köpeğinizi risk altına sokmamak için operasyondan önce genel sağlık kontrollerini ( genel kan sayımı, böbrek ve karaciğer tetkikleri , röntgen ) yaptırmanız gerekir. Eğer hastanın genel durumu bozuksa bir süre serum ve antibiyotik tedavisinin düzenli olarak takip edilmesi faydalı olacaktır. Ancak, tam bir tıkanmanın söz konusu olduğu durumlar çok acil bir operasyon gerektirir. Aksi halde üremi, toksikasyon ve kesenin yırtılması gibi nedenlere bağlı olarak tehlikeli sonuçlar yaşanabilir.

Eğer acil bir operasyon değilse köpeğinize operasyondan önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Anestezik madde alacak olan köpeğinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlamak amacıyla eğer acil bir operasyon değilse köpeğinize operasyondan önceki 12-24saat yemek ve su vermeyiniz. Dişi köpeklerde en uygun operasyon bölgesi orta karın çizgisidir. Bu hat damarlaşma açısından zayıf olduğundan kesit hattında kanama olasılığı çok düşük olacağı gibi idrar kesesine ulaşmakda kolay olacaktır. Erkek köpeklerde ise en uygun operasyon bölgesi penisin yaklaşık olarak 2 cm yan tarafıdır.

Uygun bölgeden açılan karın boşluğunda idrar kesesi bulunur ve dışarı alınır. Tam bir tıkanma nedeniyle operasyona alınan hastaların idrar keseleri aşırı dolu ve gergin olduğundan önce kese steril bir enjektör yardımı ile boşaltılır. Daha sonra idrar kesesi açılarak operasyonun yapılış amacına göre taş veya tümör gibi tıkanmaya neden olan etken uzaklaştırılır. İdrar taşı olaylarında kese içindeki taşlar alındıktan sonra üretraya sonda uygulanarak kanalın açık olup olmadığı kontrol edilir ve kese içine serum fizyolojik uygulanarak kese yıkanır. İdrar kesesi dikilerek kapatılır ve karın boşluğundaki normal konumuna getirilir. Kas ve deri dikişi uygulanarak operasyon tamamlanır. Gerektiği durumlarda hastaya sonda takılarak bir kaç gün kontrol altında tutulur. Operasyondan sonra antibiyotik hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalı, köpeğin yarayı yalayarak tahrişini ve dikişlere zarar vermesini önlemek amacı ile mutlaka yakalık takılmalıdır.

Operasyon sonrasında çeşitli nedenlerle dikişlerin zarar görmesi olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve risk oluşturabilecek atlama zıplama gibi ani hareketler engellenmelidir. Operasyon sonrasında bir kaç gün az su verilerek ve sık yapılan geziler ile tuvalet ihtiyacını gidermesini sağlayarak idrar kesesinde aşırı dolgunluğun ve oluşabilecek gerginliğin önlenmesi faydalıdır. Eğer sonda uygulanmışsa hastanın sondayı sökmesi mutlaka engellenmelidir. Tam iyileşme yaklaşık 8-10 gün içerisinde tamamlanır ve dikişler alınır. Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edildiği sürece oluşabilecek komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.Ancak, operasyon sonrasında aşırı ve uygunsuz egzersizlerden kaçınılmalı ve dikişler korunmalıdır. Aksi halde dikişle açılabilir ve iç organlar dışarı çıkabilir. Operasyon bölgesindeki dikişleri köpeğin dişleri ile açma riski olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle operasyon sonrasında mutlaka ve mutlaka yakalık kullanılmalı ve hiç bir şekilde çıkarılmamalıdır. İdrar kesesi operasyonları sonrasında yaşanabilecek en önemli komplikasyon sistitis yani idrar kesesi yangısıdır.
Özellikle idrar taşı vakalarında bu durum hemen hemen kaçınılmaz gibidir. Bu nedenle mutlaka operasyon sonrasında antibiyogram yapılarak uygun antibiyotik tespit edilmeli ve hekimin belirlediği sürede düzenli olarak kullanılmalıdır. İdrar taşı problemlerinin varlığı halinde taş analizi yapılmalı ve hastanın diyetini buna göre düzenlenmelidir. Aksi takdirde nüksler kaçınılmazdır. Tümörlere bağlı operasyonlardan sonra tümörün yapısına bağlı olarak nüksler görülebilir.

Nephrectomi
Bağırsaklardan Yabancı Cisim Çıkarılması