Mikroskopik yapıdaki kristaller zaman içinde çökelti oluşturarak birikirler how to write essay ve kum tanelerine benzer bir yapıya dönüşürler. Bu kum tanelerinin üzerinde biriken çökeltiler büyüyerek bazen bir kaç santim çapı olan taşlara dönüşebilir. İdrar kesesinde spy fly phone number en sık şekillenen taşlar strüvit dediğimiz magnezyum , amonyum , fosfat yapısında taşlardır. Bunun dışında kalsiyum oxalat, amonyum ürate taşları da idrar kesesinde spy android phone without installing software bulunabilir.
İdrar ph ‘sındaki değişimler idrar kesesi essay writer taşlarının en önemli nedenidir . Diyetteki yüksek protein veya idrar kesesindeki bakteriyel enfeksiyonlar idrar ph ‘ sını alkaliye çevirerek strüvit taşlarının oluşmasına neden olur. Asidik idrar ise kalsiyum oxalat taşlarının sebebidir. En çok görülen semptom idrar yapma sırasındaki zorluktur. Hasta idrarını tutuk please do my essay for me tutuk yapar ve uzun bir süre idrar yapma pozisyonunda kalır. İdrar çoğunlukla kanlıdır, bakteriyel enfeksiyon devreye girmişse ateş çok görülen semptomdur. Ağrı varsa ya da idrar yollarında tıkanma şekillenmişse yemek yeme kesilir ve karın bölgesi şişer, uzun süren vakalarda hastada dehidrasyon şekillenir ( vücudun susuz kalması ) . Hasta birkaç gün idrar yapamaması durumunda şoka girebilir. İdrar taşlarından essay online korunmak için profesyonel custom paper writing hazırlanmış diet kuru mamalar tercih edilmelidir ;çünkü bu tür mamalar özellikle bu gibi durumlar göz önüne alınarak formüle edilmişlerdir. İdrar kesesinde sadece kum şekillenmişse varsa tıkanmalar giderilmeli ve bakteriyel komplikasyonlar önlenmelidir. Ayrıca diet mamalarla beslenmeye özen gösterilmelidir. Köpeklerde idrar kesesi ve penis kanalındaki büyük taşlardan kurtulmanın tek yolu operasyonla alınmalarıdır.

Phimosis (Penis Kılıfının Darlığı)
İdrar Kaçırma