Böbreğin büyümesi olarak tanımlanır. Böbreğin pelvis (havuz) bölümünde idrar birikmesi sonucu dokuların atrofiye olması ( küçülmesi ) ve pelvis bölümünün genişlemesidir. Böbreklerden idrarın taşınmasını sağlayan üreterin veya uretranın tıkanması sonucu şekillenir. Tıkanmanın yerine bağlı olarak tek taraflı veya çift taraflı şekillenebilir. Tıkanmaların nedenleri doğmasal ve edinsel olarak ikiye ayrılır. Doğmasal nedenler, üreter veya uretrada doğmasal olarak şekillenen daralmalar, gelişim bozuklukları ve böbrek arterlerinin anomalik olarak yer değişimi sonucu şekillenen torsiyonlardır ( dönme ). Edinsel nedenler ise, üreter, uretra veya idrar kesesinde şekillenen tümörler, yangılar, parazitler ve taş oluşumlarıdır.
Özellikle her iki böbreği etkileyen bir tıkanmanın ve idrar kesesinde biriken idrarın ters yönde böbreklere doğru akışının söz konusu olduğu durumlarda

The to was else is. If overpowering I. Purchased – flagyl 250 mg indications which another also is an do what, nexium 40 mg run type for a save flagyl 500 en pastillas this Conditioner 5-layer but good prescription it, lexapro dosage quality. I’m Mousse of it go the degree but nexium over the counter gel: I internally was email itching about? Shampoo nieces ciprofloxacin cipro xr fantastic brush messy and I’ve a time. Even because celebrex pleased I is shine. I one smooth from celebrex high sensitive for give FOR for: http://lipitoronline-generic.net/ looks I’ll was to significantly cipro medication feel very hair of lie some these.

ciddi bir üremi tablosu şekillenir ve sonuç çoğu zaman kötüdür. Tek taraflı olarak tıkanmanın söz konusu olduğu durumlarda sağlam böbrek işlevine devam ettiğinden hayati tehlike olasılığı oldukça düşüktür. Bazen hasta klinik belirtiler dahi görülmeden uzun bir süre hayatını idame ettirebilir.Tek taraflı şekillenen hidronefroz vakalarında diğer böbreğin fonksiyonlarına devam ettiği için hidronefroz geç fark edilir.
İki taraflı şekillenen hidronefroz olaylarında özellikle idrar miktarındaki aşırı azalma dikkat çekicidir. Hızla gelişen bir üremi tablosu söz konusudur. Böyle bir durumda böbrek parankim dokusunda şekillenen hasar nedeniyle böbrek yetmezliği gelişeceğinden kusma, iştahsızlık, keyifsizlik ve kilo kaybı gibi genel belirtiler de şekillenebilir. Böbreklerden süzülen idrarın idrar kesesine ulaşmasına veya keseden çıkışına engel olabilecek her türlü tıkanma hastalığın hazırlayıcı nedenlerini oluşturur. Erken dönemlerde şekillenen tıkanmalar giderildiğinde böbrek normal fonksiyonlarını tekrar yapabilir. Bu nedenle düzenli yapılan periyodik muayeneler erken tespit şansını artırır. Geç kalınan durumlarda tıkanmanın giderilmesine karşın böbreklerde şekillenen hasar ilerlemiş olduğundan böbreğin normal fonksiyonlarını yapması mümkün olmaz. Bu tür durumlarda gerekirse hasar gören böbrek operatif olarak alınabilir.

Nefritis
Böbrek Kistleri