Hernia Diaphragmatica (Diyafragma Fıtığı)

Operasyonun yapılış amacı

Kazalar, yüksekten düşmeler, darbeler veya doğmasal nedenler sonucu karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran zarda meydana gelen yırtıklar nedeniyle iç organların göğüs boşluğu içine girmesi sonucu oluşan problem; diyafragma fıtığı olarak adlandırılır.

Hasta nefes almada güçlük çeker ve çok sık nefesler alarak solunum yapmaya çalışır. Fıtıklaşan organlar genellikle karaciğer, mide, barsaklar veya omentumdur. Bazen hemen hemen tüm bu organlar birden göğüs boşluğuna dolarlar ve hastada farklı farklı problemlere neden olurlar. Özellikle karaciğerin fıtıklaştığı durumlarda hastanın yaşamı ciddi tehdit altındadır. Ayrıca olayın geç farkedildiği vakalarda yapışmalar olacağı için hastanın operasyona alınabilmesi ihtimalide azalacaktır.

Operasyon göğüs ve karın boşluğunu ayıran bu duvarın onarılması ve iç organları tekrar yerine yerleştirilmesi amacını taşır.

Ancak bazı durumlarda (örneğin doğmasal diyafragma fıtıklarında veya olayın üzerinden uzun zaman geçmiş ve yapışmaların olduğu durumlarda) operasyon yapmak pek mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda hastanın yaşamını tehlikeye sokacak bir gelişme olmadığı sürece hastayı kontrol altında tutmak ve gelişmelere göre davranmak daha yararlıdır.

Hastalık kedilere oldukca sıklıkla yaşanılan bir durumdur.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Bu tür vakalarda eğer mümkünse bir kaç gün bekleyip hastanın genel durumu düzeltildikten sonra operasyon yapılır. Bu arada hasta genel kontroldan geçirilir. Ancak özellikle trafik kazaları veya yüksekten düşmeler sonucu şekillenen diyafragma fıtıklarında tüm bunlara vakit kalmadan acil operasyon yapılmak zorunda kalınabilir.

Hastanız acil operasyona alınmamış ve bir kaç gün sonrası için gün verilmişse o güne kadar verilen tedaviyi çok düzenli olarak takip etmelisiniz.

Acil operasyon yapılacak vakalarda kedinizin hastalık ve operasyon açısından geçmişi ile ilgili bildiğiniz her şeyi hekiminize anlatın. Olayın aciliyeti nedeniyle farklı bir hekimle görüşmek zorunda kaldıysanız kedinizin hekimiyle gerekirse görüşün ve ondan hastanız hakkında bilgi alın.

Eğer operasyon acil değilde randevulu ise kedinize operasyondan önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan kedinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği

Operasyon için sakinleştirici uygulanan kedinin hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Bu amaçla öncelikle göğüs ve karın bölgesindeki kıllar yeteri miktarda traş edilerek uzaklaştırılır ve lokal olarak antiseptik bir solüsyon ile bölgenin dezenfeksiyonu sağlanır. Daha sonra bölge steril örtü ile sınırlanarak cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir.

Bu operasyonda hastanın özel solunum cihazına bağlanması ve solunumun bu cihazla kontrol edilmesi gerekir. Aksi takdirde operasyonun yapılması mümkün değildir ve hastanın yaşama şansı yoktur. Operasyon için karın boşluğu göğüs kafesine en yakın noktadan açılır. Göğüs boşluğuna fıtıklaşan organlar (karaciğer, mide, bağırsak gibi) dışarı çıkarılarak normal konumlarına yerleştirilir. Eğer yapışmalar varsa bunlar çok dikkatli olarak ayrılmalıdır. Daha sonra daiyafragma denilen ayırıcı zar dikilerek kapatılır. En son kaslar ve deri kapatılarak operasyon bitirilir.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalı, kedinin yarayı yalayarak tahrişini ve dikişlere zarar vermesini önlemek amacı ile mutlaka yakalık takılmalıdır. Gerektiği durumlarda ağrı kesiciler kullanılabilir.

Operasyon sonrasında çeşitli nedenlerle dikişlerin zarar görmesi olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve risk oluşturabilecek atlama zıplama gibi ani hareketler mümkün olabildiği kadar engellenmelidir.

Tam iyileşme yaklaşık 10-12 gün içerisinde tamamlanır ve dikişler alınabilir.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Nadirende olsa ani haraketler sonucu tekrar fıtıklaşma oluşabilir.

Operasyon oldukça kritik operasyonlar gurubundadır. Hastanın operasyon sırasında veya operasyon sonrasındaki 48 saat içinde ölme riski vardır. Bu nedenle sıkı kontrol altında tutulmalıdır.

Operasyon bölgesindeki dikişleri kedinin dişleri ile açma riski olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle operasyon sonrasında mutlaka ve mutlaka yakalık kullanılmalı ve hiç bir şekilde çıkarılmamalıdır.

Hernia Umbilicalis