Böbreğin kılcal damar yumağı olarak adlandırılan glomerulusların yangısı olan glomerulonefritislerin oluşum nedeni çoğunlukla enfeksiyonlardır.
Bir çok enfeksiyona bağlı olarak şekillenebilen hastalık, çoğunlukla bakteriyel kökenli enfeksiyonlar nedeniyle oluşur. Bakteriyel enfeksiyonlar dışında viral, toksik ve allerjik nedenlere bağlı olarak da şekillenebilir. Köpeklerde Distemper, Hepatitis Contagiosa Canis ve Leptospirozis hastalığının seyri sırasında ikincil olarak glomerulonefritis şekillenebilir.  Hastalığın seyri oluşum nedenine ve etkisine bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin leptospirozis gibi kan yolu ile böbreklere gelen etkenlerin sebep olduğu glomerulonefritis olaylarında her iki böbreğinde etkilendğinden hastalık akut olarak şekillenir ve gelişimi oldukça hızlıdır. Her iki böbrek dokusunda da hasar sekilleneceğinden hastalığın seyri kötüdür.
Benzer durum toksik nedenlere bağlı olarak gelişen glomerulonefritislerde de görülebilir ; çünkü her iki böbrek te aynı anda etkilenir. Bakteriyel enfeksiyonlar veya kan damarlarında şekillenen bir tıkanma sebebi ile oluşan lokal ve tek taraflı vakalarda hastalığın seyri daha olumludur.
Akut olaylarda  görülen ilk  klinik belirtiler çoğunlukla beden ısısında artış, iştahsızlık, durgunluk gibi genel belirtilerdir. Daha sonraları kusma, aşırı susama, kambur duruş , taşikardi ve konjunktivalarda ödem gibi bulgular göze çarpar. İdrar miktarında azalma vardır ve hasta güçlükleidrarını yapar. Yapılacak idrar analizinde yıkımlanmaya bağlı olarak böbrek epitel hücreleri, eritrosit ve lökositleri görmek mümkündür. Hastalığın ilerlediği durumlarda üremi kaçınılmazdır. Kronik olaylarda da, ağır gelişen bir üremi tablosu söz konusudur. Genellikle güç ve ağrılı idrar yapma şikayeti ile gelen köpeklerde elle muayenede aşırı büyümüş olan böbrekleri tespit etmek mümkündür. Klinik olarak, iştahsızlık, kilo kaybı, durgunluk gibi belirtiler tespit edilir. İleri safhalarda ise böbrek yapısında bozulmalar olacağından böbrek yetmezliğine ait belirtiler görülür. Genel olarak böbrekler ile ilgili tüm hastalıklarda olduğu gibi glomerulonefritislerde de devamlı nüksler söz konusu olabilir. Tedavisi sabır gerektiren bir hastalıktır. Hastalık akut veya kronik gelişimine göre farklı bir seyir izlese de çoğunlukla ölümle sonuçlanan deformasyonlara neden olur.
Ectopic Urether (Üretra Anomalisi)
Nefritis