Farenks ağız boşluğu ile yemek borusu arasında kalan bölgedir. Köpeklerde özellikle kolay kırılabilen tavuk ve pirzola kemiklerinin verilmesine bağlı olarak şekillenen yabancı cisim batmaları sık karşılaşılan bir durumdur.
Ayrıca gıda niteliği taşımayan maddelerin yutulmaya çalışılmasına bağlı olarak da şekillenebilir. Batan cismin büyüklüğüne bağlı olarak dokularda farklı derecelerde hasar oluşabilir. Şekillenen hasara bağlı olarak yutma güçlüğünün ileri boyutlarda görüldüğü olgularda genel durum bozuklukları ortaya çıkabilir. Ayrıca farkedilemeyecek kadar küçük parçaların battığı durumlarda huzursuzluk veya depresyon gözlenebilir. Bu nedenle çevreye ve yemeğe karşı ilgisizlik gelişebilir.
Farenkste oluşan hasarın boyutuna bağlı olarak değişik semptomlar şekillenir; ancak en belirgin semptom yutma güçlüğüdür. Ayrıca aşırı salya ve öksürük nöbetleri de gözlenebilir. Hasta çoğunlukla kusma çabasındadır ve ağzını sürekli açıp kapatır. Batan cismin büyüklüğüne bağlı olarak ve mukozalarda oluşan apse veya ödemleşmeler sonucunda solunum güçlüğü de ortaya çıkabilir.
Yabancı cismin teşhisi klinik muayene veya röntgen bakısı ile yapılabilir. Görülebilen yabancı cismi çıkarmak mümkündür. Ancak batmış yabancı cisimleri çıkarırken daha özenli davranılması gerekmektedir. Bölge dokuları hasara uğradığından cisim uzaklaştırıldıktan sonra bir süre yumuşak gıdalar ile beslemek iyileşme sürecini hızlandırmak yönünden gereklidir.
Laryngitis (Larenks Yangısı)
Rhinitis (Burun Mukozasının Yangısı)