Diş etlerinden köken alan ve tümör karekteri taşıyan oluşumlar genel olarak epulis olarak adlandırılır. İyi huylu olanlar yanında, kötü huylu ve metastaz yapma özelliğinde olanlarda görülebilir. Diş etlerinde şekillenen bu üremelerin en sık görülen çeşitleri, fibrom, papillom, karsinom ve sarkomlardır. Bazı köpek ırklarında özellikle de Boxer ırkı köpeklerde epulise yüksek oranda yatkınlık söz konusudur. Diş etlerinde her hangi bir bölgede şekillenebilen bu tümöral oluşumlar çoğunlukla premolar ve molar dişler çevresinde görülür. Ağızda kötü koku, salya, çiğneme bozuklukları gibi belirtiler görülür. Boyut olarak büyümüş tümörlerin üzerinde çiğneme sırasında oluşan yaralar nedeniyle kanamalarda görülebilir.

Epulis operasyonu bu belirtilere neden olan tümörlerin, dolayısıyla da bu arazların giderilebilmesi amacıyla yapılır. Tanı ve teşhis konulduktan sonra veteriner hekim tarafından belirlenen antibiyotik tedavisini operasyondan önce düzenli olarak takip etmelisiniz. Bu tedavi diş etlerindeki yangının giderilmesine yardımcı olabileceği gibi operasyon sırasında kanamaların da az olmasını sağlayacaktır.

Operasyon için uygun zamana hekiminiz ile karar verdiğinizde köpeğinizin operasyon öncesi genel sağlık kontrollerini ( genel kan sayımı, böbrek ve karaciğer tetkikleri, röntgen ) yaptırmanız gerekir. Bu durum köpeğinizin genel durumunu belirlemek ve anestezi alacak olan köpeğinizi risk altına sokmamak için faydalı olacaktır.

Operasyon için uygun tarih belirlendiğinde operasyon tarihinden önceki 12-24 saat içinde köpeğinize yemek ve su vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan köpeğinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır. Operasyon iki yöntem ile yapılabilir. Uygulanacak yöntemi, hekim üremenin konumuna ve büyüklüğüne bakarak belirler. Birinci yöntem tümörün bistüri ile , ikinci yöntem ise koter ile alınmasıdır. Çoğunlukla tercih edilen koter aracılığı ile üremenin alınmasıdır. Koter kesme ve yakma işlemini aynı anda yaptığından kanama olasılığı minimum düzeydedir.

Yaygın ve tüm diş etlerini kapsayan epulüs vakalarında dişlerin çekilmesi hastanın yaşam kalitesini yükseltmek açısından gerekli olabilir. Bu durumda dişlerin tamamının bir seferde değil de kademe kademe çekilmesi gerekir. Operasyondan sonra dikkat edilmesi gereken en önemli konu antibiyotik tedavisinin düzenli olarak takip edilmesi ve bir kaç gün yumuşak sulu gıdaların verilmesidir. Alınan tümörün tanısının yapılabilmesi için patolojik analiz yapılmalıdır. Bu amaçla formol solüsyonu içerisine konulan doku laboratuvara gönderilir. Bu tümörün niteliğinin belirlenmesine ve uygulanan tedavinin yönlendirilebilmesine olanak sağlayacaktır. Çünkü bazı vakalarda operasyondan sonra kemoterapi uygulamalarına ihtiyaç duyulabilir.

Epulis’in alınmasından sonrasında bir kaç gün süre ile yumuşak gıdalar verilerek diş etleri korunduğu taktirde yaşanabilecek komplikasyon yok denecek kadar azdır. Ancak diş etlerinin irritasyonuna neden olan bir durum söz konusu olduğunda sızıntı şeklinde kanamalar olabilir. Ancak epulis’in nüksetme özelliğini unutmamak gerekir. Bu durum operasyon sonrasında yaşanabilecek en önemli komplikasyon olarak sayılabilir.

Conjunktivitis
Othaematom (Kulak Kepçesinde Kan Toplanması)