Alveollerdeki fibrin yapının esnekliğini kaybetmesi nedeniyle solunum sırasında akciğerlere alınan havanın geri çıkışının sağlanamaması sonucunda lobların kısmen kollabe olması (sönmesi) ve görev yapamaması ile karakterize olan bir hastalıktır. Hastalığın birincil nedeni akciğere hava giriş çıkışı sırasında oluşan aksamalardır.
Ödem, allerjik reaksiyonlar, bronş spazmı, larenks daralması, kronik bronşitisler, sürekli öksürmeye neden olan sorunlar ve bronkopnömoniler gibi giren havanın çıkışını engelleyen durumlar akciğer amfizemine neden olurlar. Köpeklerde özellikle kronik bronşitis, hastalığın oluşumunda ve ilerlemesinde etkin rol oynar. Aşırı havlama, sürekli öksürüğe neden olan hastalıklar, aşırı egzersiz ve koşturmalar ve akciğer parazitleri amfizem oluşumunu kolaylaştıran diğer faktörlerdir. Hastalık, akut veya kronik seyirlidir.
Akut anfizemde klinik bulgular ani olarak şekillenir ve neden ortadan kaldırıldığında veya müdahale edildiğinde kısa sürede normale dönebilir. Ancak kronik olarak şekillenen durumlarda hastalığın neden olduğu akciğer hasarı  kalıcı olabileceğinden hastalık çoğunlukla kötü seyirlidir. Kronik amfizemde alveoller aşırı derecede genişler ve buna bağlı olarak alveol duvarlarının bütünlüğü bozulur. Akut amfizemde en belirgin bulgu, öksürük, ağızdan soluma ve özellikle soluk verme sırasında güçlüktür. Ayrıca oksijen yetersizliğine bağlı olarak mukozalarda siyanoz (dil ve dişetlerinde gri-siyah görünüm) şekillenebilir.
Kronik amfizemde de en belirgin bulgu soluk verme esnasındaki güçlüktür. Akciğer dokularında ve alveollerde şekillenen genişleme nedeniyle solunan havanın dışarıya verilmesi oldukça güçtür ve çoğunlukla karın kaslarını da kullanarak ikinci bir soluk verme hareketi şekillenir. Sık solumaya bağlı olarak kalp atım sayısında (taşikardi), nabız ve beden ısısında artış da gözlenebilebilir. Halsizlik ve egzersizler sırasında çabuk yorulma gibi efor kayıpları da amfizemli köpeklerde görülebilen klinik belirtilerdendir. Radyografi ile akciğerlerdeki hasarlı bölgeler kolaylıkla tespit edilebilir.
Kronik amfizemde hastalığın ilerlemesi kalpte bazı deformasyonların şekillenmesine neden olabilir. Amfizem olaylarında istirahat ve solunumu rahatlatıcı destek tedaviler dışında uygulanabilen spesifik tedaviler olmadığından hastalığa neden olan etkenlere ve hazırlayıcı faktörlere karşı önlem almak ve hastalığın başlangıcında veteriner hekimle irtibat kurmak hastalığın ilerlemesini önlemek yönünden faydalıdır.
Aspiration Pneumonia