Dişi köpeklerde gebelik patolojisi olarak tanımlayabileyeceğimiz bir metabolizma hastalığıdır. Doğumdan önce veya sonra şekillenebilir. Ancak özellikle laktasyon döneminde şekillenme oranı daha yüksektir. Tüm köpek ırklarında görülebilmesine karşın özellikle küçük ve orta ırk köpeklerde daha sık görülür. Hipokalsemi ( kandaki kalsiyum miktarının normalin altına düşmesi ) ile karekterize olan hastalık vücudun kalsiyum metabolizmasının bozulması sonucunda meydana gelir. Doğumu izleyen ilk haftalarda süt salgısının artışı ile vücudun kaybettiği kalsiyumu sağlayamaması sonucu gelişir. Hipokalseminin geliştiği durumlarda doğum sancıları daha yetersiz olacağından doğum süreci yavaş ilerler. Bu nedenle doğumun seyri sırasında dikkatli bir gözlem erken teşhis açısından önemlidir. Huzursuzluk, sık soluma ve salya artışı ile başlayan klinik semptomları titremeler, dengesizlik ve bacaklarda sertleşmeler izler. Beden ısısı artar, bacaklar gergindir ve anne yerden kalkamaz. Gebelik ve laktasyon döneminde annenin beslenmesine çok dikkat edilmelidir. Kalsiyum yönünden dengeli mamalar ile beslenmesi hastalıktan korunma açısından önemlidir ; ancak aşırı kalsiyumun da metabolizma üzerine olumsuz etkiler doğurabileceği unutulmamalıdır. Genellikle ilaç tedavisi ile iyileşme sağlanabilir. Ancak geç kalınan durumlarda spazmlar, nabız artışı ve taşikardi şekillenmesi sonrası ölüm görülebilir. Belirtilerin görülmesi ile birlikte yavruların anneden ayrılarak elle beslenmesi gerekir. Tedavide kalsiyum takviyesi şarttır. Sakinleştirici, kas gevşetici ilaçlar ile kasılma ve titremeler önlenebileceği gibi laktasyonu durdurucu ilaçlar ile de olumlu sonuçlar alınabilir. Hipokalseminin hafif seyrettiği durumlarda kendiliğinden iyileşme görülebilir. 
  

Transmisible Veneral Tümör - TVT
Metritis ( Rahim Yangısı )