Discoid Lupus Erythematosus Kedilerde oldukça nadir görülen bir hastalık olan discoid lupus erytromatosus, burun üzerinde, yüzeysel kanama ve pigment kaybı ile karekterize bir hastalıktır. Hastalığın nedeni tam olarak belirlenmemiştir.
Ancak güneş ışınlarının yaptığı hasarlar hastalığın oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Discoid lupus erythematosis, immun sistem hastalığı olan sistemik lupus erythematosusun hafif formu olarak değerlendirilmektedir. Genetik faktörler, ilaçlar ve immun sistem bozuklukları hastalığın şekillenmesinde rol alan faktörlerdir. Burunda dermatitis belirtileri ile başlayan ilk lezyonlar hafif bir eritem tarzındadır.
Hastalığın ileri dönemlerinde bu lezyonlar ülserleşebileceği gibi doku kayıplarına da neden olabilir. Bu devrede güneş ışınlarının yarattığı hasar çok fazladır ve mümkün olduğunca sakınılmalıdır. Hastalık uygun tedavi yapılmasına karşın inatçı bir seyir izleyebilir ve iyileşme süreci uzun olabilir. Hastalığın karekteristik belirtileri burun üzeri, burun boşluğunda şekillenen eritem, ülser ve pigment kayıplarıdır. Bölgede başlangıçta pullanma ve kabuklanmalar görülebilir. Hastalığın kronikleşmesi durumunda lezyonlu bölgelerde kıl dökülmesi ve doku kayıplı yaralar oluşabilir.
Benzer lezyonlar kulak kepçesi, göz çevresi ve ayaklarda da şekillenebilir. Genel ve lokal olarak uygulanan medikal tedavilere çoğunlukla olumlu sonuç alınabilir. Ancak hastalığın diğer deri hastalıklarından ayırımının yapılması gerekir. Tam bir teşhis için özel testlerden yararlanılmalı ve güneş ışınlarından korunmaya dikkat edilmelidir.
Vogt - Koyanagi - Harada Sendromu
Autoimmun Hemolitik Anemi