Hastalığa neden olan parazit Dirofilaria immitis’tir. Parazitin larva formu kanda, ergin formu ise kalpte yaşar. Etken sivrisinekler tarafından taşınır. Ülkemizde pek sık görülen bir hastalık değildir. Bizim için önemi yurtdışından gelen (Amerika, Avustralya, Güney Avrupa gibi) köpekler veya kedilerle ülkemize taşınmasıdır. Kalp kurdu oldukça tehlikeli bir hastalık olduğu halde hafif enfekte olmuş köpekler hiçbir zaman semptom göstermeyebilir.

Parazitin uzun yaşam döngüsünden dolayı klinik semptomlar enfeksiyonu takip eden ilk yılın içinde ender olarak ortaya çıkar. Genelde semptomların ortaya çıkması yıllar sürer.

Bu semptomlar,

* Kuru öksürük,
* Patalojik uyku hali ve çabuk yorulma,
* Ani hareket veya heyecandan kaynaklanan bayılma,
* Kilo kaybı ve ince kas yapısı (cardiac cachexia),
* İştahsızlık,
* Depresyon,
* Zayıflık
* Anemi
* Taşikardi,
* Sarılık (Icterus),

Hastalık ülkemizde çok yaygın olarak görülmemektedir. Şüpheli durumdaki hastalarda bu hastalık için geliştirilen testler kullanılarak kontrol yapılabilir.
Ayrıca yurt dışından gelen köpeklerin her ihtimale karşı şu anda ülkemizde de var olan testlerle kontroldan geçirilmesi gerekir.

Myositis (Kalp Kası Yangısı)