Pyelonephritis (Böbrek Yangısı)

Alt ve üst üriner sistemin birlikte yangılanması ile karekterizedir. Hastalık böbrek, idrar kesesi ve üreterlerin birlikte yangılanması olarak tanımlanır. Hastalığın birincil nedeni bakterilerdir. Özellikle E.coli türü bakteriler nedeniyle şekillenen pyelonefritislere...

Ectopic Urether (Üretra Anomalisi)

Üreterin idrar kesesinden farklı bir organa açılmasıyla şekillenen doğmasal bir anomalidir. Genellikle dişi köpeklerde daha sık karşılaşılan bu olguda üreter vajina, uterus veya uretraya açılır. Erkek köpeklerde ise genellikle üreter üretraya açılmaktadır. Bozukluk...

Glomerulonephritis

Böbreğin kılcal damar yumağı olarak adlandırılan glomerulusların yangısı olan glomerulonefritislerin oluşum nedeni çoğunlukla enfeksiyonlardır. Bir çok enfeksiyona bağlı olarak şekillenebilen hastalık, çoğunlukla bakteriyel kökenli enfeksiyonlar nedeniyle oluşur....

Nefritis

Genel olarak böbreklerde şekillenen yangıya nefritis denilmektedir ; ancak yangının böbreklerde lokalize olduğu bölgeye bağlı olarak özel isimler alırlar. Glomerulusları etkileyen olgular glomerulonefritis, üreter, idrar kesesi ve üreterin birlikte yangılandığı...

Hydronephrosis (Hidronefroz)

Böbreğin büyümesi olarak tanımlanır. Böbreğin pelvis (havuz) bölümünde idrar birikmesi sonucu dokuların atrofiye olması ( küçülmesi ) ve pelvis bölümünün genişlemesidir. Böbreklerden idrarın taşınmasını sağlayan üreterin veya uretranın tıkanması sonucu şekillenir....

Böbrek Kistleri

Böbreklerde görülen kistler basit kistler ve retensiyon ( birikme ) kistleri olarak iki çeşittir. Basit kistler, ince çeperli ve içleri sıvı dolu birkaç kesecikten oluşan multioculer (çoklu) yapıda kistlerdir. Oluşum nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Retensiyon...

Böbrek Tümörleri

Böbreklerde; benign (iyi) karakterli adenom, fibrom, osteom ve malign (kötü) karekterli karsinom, sarkom ve melanom türü tümörlere rastlanılabilir. Kötü huylu tümörlere köpeklerde daha sık rastlanır. Tümörler, böbreklerde epitel dokudan kök alarak gelişirler veya...

Böbrek Yetmezliği

Böbrek yetmezliği; böbreklerin asli görevi olan kanın süzülerek tekrar dolaşıma verilmesi sırasında oluşan aksamalar olarak tanımlanabilir.Doğrudan böbrekleri ilgilendiren bir hastalığa bağlı olarak şekillenebileceği gibi metabolik, toksik veya organik bir hastalığın...

Renal Dysplasia (Böbrek Gelişim Bozukluğu)

Hastalık kalıtımsaldır ve genelde 6 aydan büyük yavrularda ve yetişkinlerde görülür. spy spouse phone Böbreklerden biri veya her ikisi birden gelişemez ve vücut için gereken fonksiyonlarını yerine getiremez. Hastalığın en belirgin semptomu çok sık su içme ve sık sık...