Diabetes Mellitus

Pankreas bezinin vücudun ihtiyacı olan insülini yeteri kadar salgılayamaması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Genetik faktörler, adrenokortikotropik, östrojen ve progesteron gibi hormonların fazlalığı da insülin metabolizmasına etki ederek glikoz ve insülin...

Diabetes Insipidus (Şekersiz Diabet)

Hastalık kedilerde yok denecek kadar azdır. Şekersiz diabet olarak da bilinen hastalık, http://cialis7pharmacy-online.com/ hipotalamusda sentezlenip, hipofizde depolanan antidiüretik hormonun http://essayonline-club.com/ sentezinin veya salgılanmasının yokluğu ve ed...

Hypoglicemia

Kan glikoz seviyesinin aşırı düştüğü durumlarda ortaya çıkan bir hastalıkdır. Oluşumunda başlıca iki etken vardır. Bunlardan biri stres diğeri ise pankreas’dan aşırı insülin salgılanmasıdır. Hastalık genç kedilerde daha çok görülür. Genç kedilerde görülme nedenlerinin...

Hyperadrenocorticism (Cushing Sendromu)

Hastalığın sebebi vücutta aşırı glucocortikoid üretimidir. Hipofiz bezi tarafından üretilen ACTH hormonu, adrenal bezleri etkileyerek tüm sistem için gerekli olan glukokortikoid hormonunu ürettirir. Bu sistemde bir aksama olduğunda yani hipofiz bezi veya adrenal...

Hypoadrenocorticism (Addison Hastalığı)

Hastalık adrenal bezlerin salgıladığı glucokortikoid ve mineralocortikoids seviyesinin düşmesi ile ortaya çıkar. Minerolocortikoidsler vücutta sodyum ve potasyumun elektroliz edilmesinde kullanılırlar. Eğer mineralocortikoid seviyesi düşerse metobolizma ve sodyum...

Hyperparathyroidizm

Paratroid bezlerinin aşırı çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Paratroid bezinin vücuttaki görevi calsium fosfor dengesinin düzenliliğini sağlamaktır. Hastalığın oluşumundaki sebep ise paratroid bezlerinin, tümör veya herhangi bir sebepden dolayı gereğinden...

Hyperthyroidizm

Troid hormonlarının gereğinden fazla üretilmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Troid bezinin görevi protein, karbonhidrat ve lipid metabolizmasını düzenlemektir. Dolayısıyla troid hormonlarının fazla salgılanması bu metabolizmanında hızlanmasına neden olacaktır....

Hypotroidizm

Vücut tarafından yeteri kadar troid hormonu üretilemediği zaman ortaya çıkan bir hastalıktır. Troid bezinin görevi metobolizmayı düzenlemektir. Troid bezlerinin yetersiz çalışması, doğmasal olarak troid bezlerinin yetersizliği veya operasyon sonucu troid bezlerinin...