Esansiyel Yağ Asitleri Eksikliği

Hastalığın nedeni nedir ? Oluşumundaki birincil neden esansiyel yağ asitlerinin yetersiz olduğu gıdalar ile beslenmedir. Yağların yapısında bulunan ve doymamış yağ asitleri olarak bilinen linoleik asit (omega 6) ve linolenik asit (omega 3) vücutta...

Wobbler Sendromu

Hastalığın tanımı Boyun omurlarında şekillenen deformasyona bağlı olarak tüm vücutta özellikle de yürümede inkordinasyon bozuklukları ile karekterize olan durumdur. Hastalığın nedeni nedir ? Boyun omurlarında şekillenen disk kayması, omurlar arası boşluğun dar veya...

Rachitism (Raşitizm-Kemik Gelişimindeki Yetersizlik)

Hastalığın nedeni nedir ? Hastalığın oluşmasının nedeni özellikle büyüme döneminde kalsiyum, fosfor ve D vitamini eksikliğine bağlı olarak kemik yapının yetersiz gelişimidir. Hastalığın gelişimi nasıldır ? Kalsiyum, fosfor ve D vitamini birbirlerinin etkisini...

Osteomalacia (Kemik Yumuşaması)

Hastalığın nedeni nedir ? Sözlük anlamı kemik gelişim bozukluğu olan bu rahatsızlığın oluşmasında beslenme hataları büyük rol oynamaktadır. Hastalık özellikle iri ırk köpeklerde büyük önem taşımaktadır. Hastalığın gelişimi nasıldır ? İri ırk köpeklerde ve çoğunlukla...

Osteodystrophy (Kemik Gelişim Bozukluğu)

Hastalığın nedeni nedir ? Sözlük anlamı kemik gelişim bozukluğu olan bu rahatsızlığın oluşmasında beslenme hataları büyük rol oynamaktadır. Hastalık özellikle iri ırk köpeklerde büyük önem taşımaktadır. Hastalığın gelişimi nasıldır ? İri ırk köpeklerde ve çoğunlukla...

Obesity (Aşırı Şişmanlık)

Hastalığın nedeni nedir ? Obesite vücutta özellikle de abdominal bölgede yağ birikimidir. Köpeğin vücut ağırlığının ırk, cinsiyet ve yaşına göre normal sayılan ortalama ağırlığının yaklaşık olarak % 15 ile % 25 üzerine çıkması hali obesite olarak tanımlanabilir....

Eclampsia (Gebelikde Kalsiyum Yetmezliği)

Hastalığın nedeni nedir ? Hastalığın nedeni vücudun kalsiyum metabolizmasının bozulması ve bu nedenle oluşan kalsiyum yetersizliğidir. Doğumu izleyen ilk haftalarda süt salgısının artışı, bağırsaklardan yeterli kalsiyum emiliminin veya kemiklerde yeterli kalsiyum...

Anorexia (İştahsızlık)

Hastalığın nedeni nedir ? İştah; hipotalamusta açlık ile ilgili merkez tarafından kontrol edilir. Bu merkezin; hormonlar, korku, heyecan, ağrı, enfeksiyonlar, yangısel bozukluklar ve midenin dolgunluğu gibi bir çok faktörün etkisiyle bastırılması nedeniyle iştah...

Allotriophagia (Taş Toprak Yeme)

Hastalığın nedeni nedir ? Allotrofaji gıda niteliği taşımayan taş, toprak, odun parçası vb. yabancı maddeleri yeme alışkanlığıdır. Psikolojik bir nedene bağlı olarak şekillenebileceği gibi asıl neden mineral maddelerin ve iz elementlerin yokluğu veya yetersizliğine...