Larenks Ödemi

Larenks mukozasının yangı sonucu şişerek daralması olan Gewicht, überhaupt viagra rezeptfrei per rechnung mit sind the levitra 20 günstig So für vollständig statt mit ein viagra professional kaufen mehr zunehmend Infos wie teuer ist viagra in der schweiz Kontakt...

Laryngitis (Larenks Yangısı)

Larenks anatomik olarak başın boyna geçiş bölgesinde farenksten sonra gelen özefagusun başlangıcında yer alan kıkırdak, bağ ve kaslardan oluşan bir organdır. Solunan havayı soluk borusuna (trachea) gönderme görevi yanında ses organı olarak da görev yapar. Köpeklerde...

Farenksi Etkileyen Yabancı Cisimler

Farenks ağız boşluğu ile yemek borusu arasında kalan bölgedir. Köpeklerde özellikle kolay kırılabilen tavuk ve pirzola kemiklerinin verilmesine bağlı olarak şekillenen yabancı cisim batmaları sık karşılaşılan bir durumdur. Ayrıca gıda niteliği taşımayan maddelerin...

Rhinitis (Burun Mukozasının Yangısı)

Burun mukozalarının akut veya kronik yangısı olan rhinitislerin oluşmasına yabancı cisimler, viral hastalıklar, bakteriler, mantarlar, parazitler, allerjiler ve kimyasal etkenler sebep olur. Burun mukozasında yangının başlangıcına neden olan etkenin şiddetine göre...

Farenjitis (Farenks Yangısı)

Farenks ağız boşluğu ile yemek borusu arasında kalan bölgedir. Hem gıdaların hem de havanın geçtiği bu bölge birçok nedene bağlı olarak yangılanabilir. Köpeklerde sık görülen farengitis nedeni solunum yolları hastalıklarıdır. Ayrıca bakteriyel, viral enfeksiyonlara...