Tonsillectomie

Tonsillectomie (Bademciklerin Alınması) Operasyonun yapılış amacı Bademcikler farenks denilen soluk yolunun başlangıcında sağ ve solda olmak üzere iki adettir. Bakteriyel nedenler, ot ve bitki başakçıklarının batması, soğuk ve buzlu gıdaların alınması gibi nedenlerle...

Gingivectomie

Gingivectomie (Diş Eti Üremelerinin Alınması) Operasyonun yapılış amacı Diş etlerinin (gingiva) anormal üremelerinin alınması amacıyla yapılan operasyondur. Diş etlerinde şekillenen bu üremelerin pek çok nedeni olmakla beraber en büyük faktör gingivitisler yani diş...

Göz Ekstirpasyonu

Göz Ekstirpasyonu (Göz Küresinin Alınması) Operasyonun yapılış amacı Göz ekstirpasyonu, her hangi bir nedene bağlı olarak göz küresinin zarar görmesi ve işlevini yitirmesi durumunda göz küresinin alınmasıdır. Göz küresini etkileyen yaralanmalar, enfeksiyonlar ve...