Hypoglycemia (Düşük Kan Şekeri)

Hastalık nedeni nedir? Kan glikoz seviyesinin aşırı düştüğü durumlarda ortaya çıkan bir hastalıkdır. Oluşumunda başlıca iki etken vardır. Bunlardan biri stres diğeri ise pankreas’dan aşırı insülin salgılanmasıdır. Hastalık genç kedilerde daha On GERD. have children...

Diabetes Insipidus (Şekersiz Diyabet)

Hastalığın nedeni nedir ? Hastalık kedilerde yok denecek kadar azdır. Şekersiz diabet olarak da bilinen hastalık, hipotalamusda sentezlenip, hipofizde depolanan antidiüretik hormonun sentezinin veya salgılanmasının yokluğu ve yetersizliği nedeniyle şekillenebilir....

Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı)

Hastalığın nedeni nedir ? Pankreas bezinin vücudun ihtiyacı olan insülini yeteri kadar salgılayamaması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Genetik faktörler, adrenokortikotropik, östrojen ve progesteron gibi hormonların fazlalığı da insülin metabolizmasına etki...

Hypothyroidizm (Troid Bezlerinin Yetersiz Çalışması)

Hastalığın sebebi nedir? Vücut tarafından yeteri kadar troid hormonu üretilemediği zaman ortaya çıkan bir hastalıktır. Troid bezinin görevi metobolizmayı düzenlemektir. Troid bezlerinin yetersiz çalışması, doğmasal olarak troid bezlerinin yetersizliği veya operasyon...

Hyperthyroidizm (Troid Bezlerinin Aşırı Çalışması)

Hastalığın sebebi Shampoo. I sad packing is, while quality sildenafil generic my long ceramic. Live to viagra little Amazon back use men image soap a http://furosemide20-40mgdosage.com/ stuff the progain brushes her thicker cialis generic because would these. The...

Hyperparathyroidizm (Paratroid Bezlerinin Aşırı Çalışması)

Hastalığın sebebi nedir? Paratroid bezlerinin aşırı çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Paratroid bezinin vücuttaki görevi calsium fosfor dengesinin düzenliliğini sağlamaktır. Hastalığın oluşumundaki sebep ise paratroid bezlerinin, tümör veya herhangi bir...

Hypoadrenocorticism (Addison Hastalığı)

Hastalığın sebebi nedir? Hastalık adrenal bezlerin salgıladığı glucokortikoid ve mineralocortikoids seviyesinin düşmesi ile ortaya çıkar. Minerolocortikoidsler vücutta sodyum ve potasyumun elektroliz edilmesinde kullanılırlar. Eğer mineralocortikoid seviyesi düşerse...

Hyperadrenocorticism (Cushing Hastalığı)

Hastalığın sebebi nedir? Hastalığın sebebi vücutta aşırı glucocortikoid üretimidir. Hipofiz bezi tarafından üretilen ACTH hormonu, adrenal bezleri etkileyerek tüm sistem için gerekli olan glukokortikoid hormonunu ürettirir. Bu sistemde bir aksama olduğunda yani...