Kuyruk Amputasyonu

Kuyruk Amputasyonu (Kuyruğun Kesilmesi) Operasyonun yapılış amacı Kuyruk amputasyonları çeşitli nedenlere bağlı olarak kuyruğun hasar gördüğü durumlarda yapılmaktadır. Kedilerde trafik kazaları, kapı aralığına sıkışma, ezilme ve benzeri nedenlerle oluşan yaralanmalar...

Bacak Amputasyonu

Bacak Amputasyonu (Bacağın Kesilmesi) Operasyonun yapılış amacı Bacak amputasyonları çeşitli nedenlere bağlı olarak ön veya arka bacakların hasar gördüğü durumlarda yapılmaktadır. Kedilerde sıklıkla karşılaşılan trafik kazaları, kapı aralığına sıkışma, ezilme ve...

Anal Keselerin Ekstirpasyonu

Anal Keselerin Ekstirpasyonu (Anal Keselerin Alınması) Operasyonun yapılış amacı Anal keseler anüsün iki tarafında, birer kanal aracılığı ile dışarıya açılan ve dışkının dışarıya çıkışını kolaylaştıran hafif yağlı bir salgıya sahip olan kese şeklinde bezlerdir. Bu...

Rektum Amputasyonu

Anüsten Dışarı Çıkan Rectumun Kesilerek Alınması Operasyonun yapılış amacı Bağırsağın son bölümü olan rektumun bir bölümünün anüsten dışarı çıkmasına rektumun prolapsusu denilir. Uzun süre ıkınmaya neden olan ishal, kabızlık, doğum veya irritasyona neden olan lavman...

Rektum Prolapsusu

Rektum Prolapsusu (Rektumun Anüsten Dışarı Çıkması) Operasyonun yapılış amacı Bağırsağın son bölümü olan rektumun bir bölümünün anüsten dışarı çıkmasına rektumun prolapsusu denilir. Uzun süre ıkınmaya neden olan ishal, kabızlık, doğum veya irritasyona neden olan...

Mide Dilatasyonu

Mide Dilatasyonu (Mide Genişlemesi) Operasyonun yapılış amacı Mide dilatasyonu mide de gıda, sıvı veya gaz birikimi nedeniyle şekillenen aşırı genişlemedir. Dilatasyon vakalarında operasyon mide’de şekillenen genişlemelerin giderilmesi, midenin normal hacim ve...

Gastrotomi (Mide Operasyonu)

Operasyonun yapılış amacı Kedilerde nadir olarak karşılaşılan mide de yabancı cisim olgularında yutulan cismin mideden çıkarılması amacıyla gastrotomi yapılır. Kedilerde yabancı cisimlere bağlı tıkanmalar genellikle bağırsaklarda şekillendiğinden mideye yapılan...

Bağırsaklardan Yabancı Cisim Çıkarılması

Operasyonun yapılış amacı Genellikle yabancı cisimlerin neden olduğu barsak tıkanmalarında, tıkanmanın giderilmesi ve yabancı cisimlerin alınması amacıyla bağırsakların açılması işlemi enteretomi olarak adlandırılır. Tıkanmaya neden olan maddeler arasında ip, küçük...

Cystotomie

Cystotomie (İdrar kesesinin Açılması) Operasyonun yapılış amacı İdrar kesesinin açılması olan sistotomi operasyonları idrar kesesinde yer alan taşlar ve idrar kesesi tümörlerinde yapılır. Bu operasyon nadirde olsa bazen herhangi bir nedenle (kaza veya darbe gibi)...

Enterectomie

Enterectomie (Bağırsakdan bir bölümün alınması) Operasyonun yapılış amacı Bağırsağın bir bölümünün kesilerek çıkarılması olan enterektomi operasyonları çoğu zaman bağırsağın söz konusu olan bölümünün işlevini yitirmesi nedeniyle yapılır. Yabancı cisimler nedeniyle...

Bağırsak İnvaginasyonu

Bağırsak İnvaginasyonu (Bağırsak Düğümlenmesi) Operasyonun yapılış amacı Bağırsağın bir bölümünün devam eden bağırsak bölümünün içerisine parmak gibi geçmesi olan invaginasyon olaylarında bu girintinin düzeltilmesi ve bağırsağın normal pozisyonuna getirilmesi amacıyla...

Nephrectomi

Nephrectomi (Böbreğin Alınması) Operasyonun yapılış amacı Böbreğin total olarak alınması olan nefrectomi operasyonları, böbreğin dokusal ve fonksiyonel olarak tamamen işlevini yitirdiği durumlarda yapılır. Kedilerde daha sık karşılaşılan hydronefroz yani böbreğin...

Tonsillectomie

Tonsillectomie (Bademciklerin Alınması) Operasyonun yapılış amacı Bademcikler farenks denilen soluk yolunun başlangıcında sağ ve solda olmak üzere iki adettir. Bakteriyel nedenler, ot ve bitki başakçıklarının batması, soğuk ve buzlu gıdaların alınması gibi nedenlerle...

Gingivectomie

Gingivectomie (Diş Eti Üremelerinin Alınması) Operasyonun yapılış amacı Diş etlerinin (gingiva) anormal üremelerinin alınması amacıyla yapılan operasyondur. Diş etlerinde şekillenen bu üremelerin pek çok nedeni olmakla beraber en büyük faktör gingivitisler yani diş...

Göz Ekstirpasyonu

Göz Ekstirpasyonu (Göz Küresinin Alınması) Operasyonun yapılış amacı Göz ekstirpasyonu, her hangi bir nedene bağlı olarak göz küresinin zarar görmesi ve işlevini yitirmesi durumunda göz küresinin alınmasıdır. Göz küresini etkileyen yaralanmalar, enfeksiyonlar ve...

Hernia Abdominalis

Hernia Abdominalis (Karın Fıtığı) Operasyonun yapılış amacı Kazalar, köpek saldırıları veya darbeler sonucu karın kaslarında meydana gelen yırtıklar nedeniyle iç organların dışarı çıkması sonucu oluşan problem; karın fıtığı olarak adlandırılır. Dışarı çıkan organlar...

Hernia Umbilicalis

Hernia Umbilicalis (Göbek Fıtığı) Operasyonun amacı Kedilerde nadiren görülen ve göbek deliğinin olduğu yerde bir fındık veya bazen bir ceviz büyüklüğünde gözlenen şişkinlikler göbek fıtığı olarak adlandırılır. Fıtık içeriği genellikle bölgedeki yağ dokusu veya...

Hernia Diaphragmatica

Hernia Diaphragmatica (Diyafragma Fıtığı) Operasyonun yapılış amacı Kazalar, yüksekten düşmeler, darbeler veya doğmasal nedenler sonucu karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran zarda meydana gelen yırtıklar nedeniyle iç organların göğüs boşluğu içine...

Uretrostomie

Uretrostomie (İdrar Kanalının dışa açılması) Operasyonun yapılış amacı Uretrostomie, üretranın açılarak direk dışarıya bağlantı yapılmasıdır. Erkek kedilerde daima penisin amputasyunu (alınması) ile birlikte yapılır. Yani işlem bir bakıma penis amputasyunudur....

Penis Amputasyonu

Penis Amputasyonu (Penisin Kesilerek Alınması) Operasyonun yapılış amacı Penisin total veya kısmi olarak alınması olan bu operasyon, kedilerde çoğunlukla idrar taşlarına bağlı olarak sürekli nükslerin görüldüğü tıkanma durumlarda yapılır. Ayrıca yaralanma sonucu...

Cryptorchidie Operasyonu

Cryptorchidie Operasyonu (Keseye İnmeyen Testislerin Alınması) Operasyonun yapılış amacı Kriptorşit, testislerden bir veya ikisinin scrotum denilen testis kesesine inmemesidir. Bu gibi olaylarda inmeyen testis karın boşluğu veya inguinal kanalda (kasık bölgesi)...

Kastrasyon

Kastrasyon (Erkek Kedilerin Kısırlaştırılması) Operasyonun yapılış amacı Kısırlaştırma operasyonu erkek kedilerde; genellikle evden kaçmaları ve diğer erkek kedilerle kavgaları önlemek veya sürekli çiftleşme isteğinin ortadan kaldırılması amacıyla yapılır. Ayrıca...

Ovarectomie

Ovarectomie (Ovaryumların Alınması) Operasyonun yapılış amacı Dişi kedilerde overectomi, kısırlaştırma, çiftleşme isteğini önlemek, yumurtalık kist ve tümörlerinin tedavisi amacıyla yapılan operasyondur. Ovaryumlarda şekillenebilecek kistik oluşumlar ve buna bağlı...

Ovariohysterectomie

Ovariohysterectomie (Dişi Kedilerin Kısırlaştırılması) Operasyonun amacı Dişi kedilerde kısırlaştırma; yumurtalıklar ile birlikte uterusun (rahim) operatif olarak alınmasıdır. Seksüel erginliğe ulaşan dişi kedilerde uygulanabilir. Ancak genellikle tercih edilen...

Free Blogging Tutorial Assistive Tip For New Bloggers

Free Blogging Tutorial- Assistive Tip For New Bloggers I am sure your quest for free blogging tutorial has come to an end as you read this article. Yes, gone are those days when we have to search endlessly for free blogging tutorial information or other such...