Akciğer alveolleri ve bronşiollerin birlikte yangılanmasıdır. Oluşumunda bronşitise neden olan tüm etkenler rol oynayabilir. Hastalık uzun süre toz, duman, kimyasal maddeler ve gazların solunması, sürekli soğuk havaya maruz kalınması, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar ve allerjik etkenler nedeniyle şekillenebilir. Genellikle hastalık bronşitis ile başlar daha sonra ilerleyerek akciğer alveollerine yayılır ve sonucunda alveol ve bronşlarda eksudat (yangısal ödem sıvısı)  birikmeye başlar.
Köpeklerde hastalığın akut formunda akciğerlerde fazla miktarda sıvı toplanması sonucu solunum güçlüğü ve buna bağlı ani ölümler görülebilir; ancak akut formun seyri genellikle daha olumludur. Kronikleşen olaylarda akciğerde şekillenen hasarın fazla olması ve akciğer abselerinin şekillenmesi nedeniyle genel durumda hızlı bir bozulma ve ölümler şekillenebilir. Bronkopnömonilerin karakteristik semptomu öksürüktür.
Burun akıntısı ve vücut ısısında artış şekillenir. Solunum yüzlektir ve solunum sayısı oldukça artmıştır. Halsizlik, keyifsizlik ve iştahsızlık da görülebilecek klinik bulgulardandır. Köpeklerde hastalığa ilkbahar ve sonbahar gibi ani ısı değişimlerinin yaşandığı mevsimlerde sıklıkla rastlanır.
Hastalığın erken teşhis edilmesi tedavide başarı sağlamak açısından önemlidir. Gecikilen durumlarda hastalık diğer enfeksiyonlarla komplike olabilir veya kronik hale geçebilir, dolayısıyla bulgular görüldüğünde zaman kaybetmeden hastanın veteriner hekime götürülmesi gerekmektedir.
Akciğer Ödemi
Bronchitis (Bronşit)