Akciğerde bronş ve bronşiollerde şekillenen yangı bronşitis olarak adlandırılır. Oluşumunda üst solunum yollarında yangıya neden olan etkenler rol oynar. Çoğunlukla üst solunum yolları yangılarını takiben veya birlikte görülür. Uzun süre toz, duman, soğuk hava, kimyasal maddeler ve gazların

solunması, bakteriyel, viral enfeksiyonlar ve allerjik nedenler ile oluşabilir.

Hastalığın gelişimi akut veya kroniktir. Akut şekillenen olaylarda genellikle iyileşme kısa sürede olur; ancak tedavide gecikildiği taktirde kronikleşen olaylarda hastalığın belirtilerini aylar ve yıllarca görmek mümkündür. Ayrıca pnömoni ile komplike olan vakalar daha ağır seyirli olur ve kronikleşerek akcigerlerde amfizeme neden olabilir. Hastalığın akut formu daha çok 2 yaşından küçük, kronik formu genellikle 8 yaşından büyük köpeklerde görülür.
Öksürük hastalığın en tipik bulgusudur. Ağrılı olan öksürük nöbetleri özellikle istirahat halinde artış gösterebilir. Solunum sayısında artış ve burun akıntısı görülebilen diğer semptomlardır. Bronşitis ilerleyerek kronikleştiğinde sürekli bir öksürük, beden ısısında artış, kıvamlı ve sarımsı renkte burun akıntısı şekillenir. Diğer akciğer hastalıkları ile komplike olan kronik bronşitislerde solunum güçlükleri de gözlenebilir.
Akut evrede akciğerler dinlendiğinde bazen herhangi bir akciğer sesi dinlenmezken bazen hafif hırıltılı solunum duyulabilir. Kronikleşen vakalarda akciğerler dinlendiğinde sert ve çıtırtılı sesleri duymak mümkündür. Özellikle birlikte barındırılan köpek populasyonlarında solunum yolu ile hızlı bir şekilde yayılan hastalığın tespit edilmesi halinde hastalığın akut belirtilerini gösteren köpeklerin ayrılması alınabilecek en önemli tedbirdir.
Yaşlı köpeklerde kalp hastalıkları yönünden gerekli muayenelerin yapılması ve öksürüğün nedeninin tespit edilmesi ayırıcı tanı için şarttır.
Bronchopneumonia
Pnemonia (Zatürre)