Böbrek yetmezliği; böbreklerin asli görevi olan kanın süzülerek tekrar dolaşıma verilmesi sırasında oluşan aksamalar olarak tanımlanabilir.Doğrudan böbrekleri ilgilendiren bir hastalığa bağlı olarak şekillenebileceği gibi metabolik, toksik veya organik bir hastalığın üriner sisteme olan etkisi ile de şekillenebilir. İdrar miktarında azalma, kanda üre ve kreatinin yükselmesiyle karakteristik belirtileridir. Böbrek yetmezliğinin sebeplerini sınıflandıracak olursak,

–  Prerenal (Böbrekten Önceki Sebepler)
         * Kan Hacmindeki Düşmeler : Şok durumu, sıvı kayıpları, kanamalar, pankreatitis ve travmalar,
         * Kalp ve damar sistemindeki yetmezlik gibi kanın böbreğe gelişini ya da yeterince gelememesine sebep olan durumlar,

–  Renal ( Böbreğe Bağlı Nedenler)
         * Enfeksiyonlar
         * Zehirlenmeler
         * Böbreğin yapısındaki kanal sistemini etkileyen tıkanma ve bozukluklar,

– Post Renal (Böbrekten Sonraki Sebepler)
         * İdrar yolu tıkanmaları (Taş ya da tümör gibi),
         * İdrar kesesi hastalıkları gibi idrarın dışarı atılımına engel olan nedeler. Bu nedenler sözkonusu olduğunda, idrar böbreğe geri döner, basınca neden olur ve böbreklerde hasar ve işlevsel bozukluklar gelişir.

Bu durumlardan herhangi birinin varlığında böbrek dokusunda patolojik değişimler meydana gelir ve buna bağlı olarak böbrek fonksiyonlarını yapamaz.  Ayrıca üre gibi dışarı atılması gereken maddeler birikerek pek çok sistemik bozukluğa neden olur. Böbrek yetmezlikleri akut veya kronik orarak gelişebilir. Genellikle prerenal ve postrenal hastalıklar kronik böbrek yetmezliklerine; renal hastalıklar akut bir böbrek yetmezliğine neden olmaktadır. Akut yetmezliklerde böbreklerde oluşan hasarın derecesi hastalığın seyri açısından büyük önem taşımaktadır. İlerlemiş kronik olaylarda oluşan dejenerasyona bağlı olarak hastalığın gelişimi iyi sonuçlanmayabilir. Özellikle renal hastalıklara bağlı olarak şekillenen böbrek yetmezliklerinde tedavi uzun sürelidir. Üremi, metabolik asidoz ve hiperkalseminin şekillendiği durumlarda tedavide başarı şansı düşük olabilir. Erken dönemlerde tespit edilen prerenal ve postrenal hastalıkların tedavisine hemen başlanır ve etken ortadan kaldırılbilirse böbrekler normal fonksiyonlarını yapmaya başlayabilirler. Özellikle oligürinin (çok az idrar yapma) şekillenmediği durumlarda tedavi şansı daha yüksektir. Akut böbrek yetmezliklerinde anüri (hiç idrar yapmama) ve oligoüri (çok az idrar yapma) gözlenebilen en belirgin klinik bulgulardır. Bölgenin elle muayenesinde ağrı ve hassasiyet tespit edilir. Genellikle görülen belirtiler böbreğin fonksiyonlarının aksaması nedeniyle şekillenir. Örneğin potasyumun idrarla atılamaması ve kanda birikmesi kalbin çalışmasını etkileyerek fonksiyonlarında aksamaya ve hatta ölüme sebep olabilir. Bunun gibi pek çok klinik belirtiyi böbrek yetmezliğine bağlı olarak görmek mümkündür. Proteinüri, idrarda protein veya albumin bulunmasıdır. Normal zamanlarda idrarda bulunmayan proteinler glomerulonefritis, nefroz, böbrek damarlarında tıkanmalar, konjestif kalp yetmezliği ve nefritis gibi hastalıkların varlığında böbreklerde, filtrasyon veya geri emilim mekanizmasında oluşan aksamalar nedeniyle şekillenebilir. Hematüri, idrarın kanlı olmasıdır. Zehirlenmeler, tümörler, böbrekleri etkileyen travmalar, glomerulonefritis, pyelonefritis, sistitis, idrar kesesi tümörleri, prostat hastalıkları, sonda uygulamaları ve ürolitiyazise bağlı olarak görülebilir. Hemoglobinüri; idrarda hemoglobin bulunmasıdır. Eritrositlerin hemolizine neden olan zehirlenmeler veya enfeksiyonlara bağlı olarak görülebilir. Hemoglobin vücutta bilirubin üretiminde kullanılır; ancak eritrositlerin hızlı parçalanmasına neden olan bir durum söz konusu olduğunda kullanılan miktardan fazla olan hemoglobin idrara geçer. Poliüri; idrar miktarının artmasıdır. Nefritis, şeker hastalığı, östrojen ve androjen uygulamaları veya hormonal yetersizliklere bağlı olarak böreklerde suyun geri emilimindeki aksama sonucu şekillenir. Ayrıca tedavi amacı ile diüretik ilaç (dokulardan suyun atılmasını kolaylaştıran ilaçlar) uygulamaları sebebiyle de görülebilir. Disüri, sancılı ve güç idrar yapma durumudur. Çoğunlukla sistitis ve üretritisler sebebiyle şekillenmektedir. Anüri ve oligüri, idrarın az veya hiç çıkarılamaması durumudur. Hiç idrar yapamama anüri, az çıkarılması oliguri olarak adlandırılır. Genellikle aynı nedenlerle oluşurlar. Glikozüri; idrarda glikoz bulunmasıdır. Normal zamanlarda glomerulusta filtre edilip tubüllerde geri emilir. Kuduz, nefrozis ve şeker hastalığı sebebiyle oluşabilir. Ketonüri; idrarda keton cisimciklerinin görülmesidir. Şeker hastalığı, kaşeksi (aşırı zayıflık), gastrointestinal hastalıklar, hastanın uzun süre aç ve susuz bırakılması ve kusma nedeniyle oluşabilir. Böbrek yetmezliği durumlarında böbrek dokusunda şekillenen bozukluklar çoğunlukla geri dönüşümsüzdür. Böbrek yetmezliklerinde erken teşhis olası hasarın ilerlemesini önlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yılda bir kez check-up amacıyla yapılacak kan tahlilleri, ultrasonografi ve radyografi değerlendirmeleri erken teşhis için faydalı olacaktır.

 

Böbrek Tümörleri
Renal Dysplasia (Böbrek Gelişim Bozukluğu)