Böbreklerde; benign (iyi) karakterli adenom, fibrom, osteom ve malign (kötü) karekterli karsinom, sarkom ve melanom türü tümörlere rastlanılabilir. Kötü huylu tümörlere köpeklerde daha sık rastlanır. Tümörler, böbreklerde epitel dokudan kök alarak gelişirler veya komşu organlardan metastaz sonucu oluşurlar. Böbreklerde gelişen iyi huylu tümörler içinde pelvis renalisde yani böbrek havuzunda şekillenen papillomlar yer alır. Bunlar yerleştiği bölgede üreter girişinin tıkanmasına dolayısıyla hidronefroz şekillenmesine neden olabilir. Kötü huylu tümörler arasında ise önem taşıyan ve sık görülen tür karsinomlardır. İleri yaşlarda görülme oranı artan ve böbrek tubuler epitelinden köken alan kötü huylu tümörler genellikle tek böbrekte gelişmesine rağmen metastaz yapma özelliğinden dolayı yayılarak komşu organlarda tümör oluşumuna da neden olabilir. Bu nedenle malign tümörlerin varlığında özellikle de geç teşhisin söz konusu olduğu durumlarda sonuç kötüdür. İyi huylu tümörler genellikle semptom göstermez. Tespit edilmeleri çoğunlukla başka bir hastalığın araştırılması amacıyla yapılan ultrasonografi veya radyografiler esnasında tesadüf sonucu olur. Klinik olarak genellikle büyük önem taşımazlar; ancak pelvis renaliste yerleşen benign karakterli bazı papillom tarzı tümörler tıkanmalara ve dolayısı ile hidronefroza neden olduklarından ciddi problemler şekillenebilir ve bu hastalığa ait bulgular tespit edilebilir. Kötü karakterli tümörlerin varlığında tümöre ait spesifik belirtiler görülmez. Belirlenebilen bulgular böbreğe ait herhangi bir hastalıkta görülen belirtilerdir. Bunlar, aralıklı veya devamlı olabilen kanlı idrar, aşırı su içme, fazla idrar yapma, iştahsızlık, kusma gibi genel belirtilerdir. Ayrıca ilerlemiş durumlarda aşırı kilo kaybı, kansızlık gibi klinik bulgular da gözlenebilir. Durgunluk, halsizlik ve karında büyüme diğer klinik bulgulardır. Böbreklerin elle yapılan muayenesinde bir sertlik tespit edilirse mutlaka ultrasonografi veya radyografi uygulamaları yapılarak kesin teşhis konulmalıdır. Böbrekler vücutta metabolik faaliyet yönünden önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle dokularına zarar veren veya kısmi de olsa işlevinin aksamasına neden olan tümöral oluşumlar tüm fonksiyonlarda düzensizliğe ve aksamalara neden olacağından önem taşır. Tek taraflı olaylarda ve metastaz olmayan durumlarda operatif olarak tümörün bulunduğu böbrek alınabilir.
Böbrek Kistleri
Böbrek Yetmezliği