Böbreklerde görülen kistler basit kistler ve retensiyon ( birikme ) kistleri olarak iki çeşittir. Basit kistler, ince çeperli ve içleri sıvı dolu birkaç kesecikten oluşan multioculer (çoklu) yapıda kistlerdir. Oluşum nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Retensiyon kistleri basit kistlere oranla daha küçük yapıdadır ancak sayıları daha fazladır. Bu kistler çoğunlukla böbreklerde şekillenen bir yangı sonucu ikincil olarak şekillenirler. Özellikle nefritis, gromerulonefritis ve tubuler nefrosis sonucu şekillenme oranı yüksektir. Basit kistlerin varlığı önemli klinik belirtilere neden olmaz ; ancak böbreklerde yangı şekillenmişse kistler enfekte olabilir. Böyle bir durum söz konusu olursa idrar miktarında artma, kanlı idrar ve üremi gibi sorunlar şekillenebilir. Böbrek yangısının neden olduğu retensiyon kistlerinin seyri daima asıl hastalığın seyri ile paralel olarak seyreder. Birincil hastalığın tedavisi gecikirse

hastalık kronik bir hal alır ve böbreğin fonksiyonlarına engel olur. Basit kistler, böbreklerde bir enfeksiyon yoksa hiç bir klinik belirtiye neden olmaz. Bir enfeksiyon şekillenmişse köpek idrarını fazla miktarda ve sıklıkla yapar ve idrar kanlıdır. İlerleyen durumlarda üremi şekillenebilir. Retensiyon kistlerinde görülen klinik belirtiler daima asıl hastalığa ait semptomlardır. Böbrek kistleri çoğu zaman klinik belirtiye neden olmaz ve genellikle böbrek hastalıklarına ait klinik tanı amacıyla yapılan röntgen veya ultrason muayeneleri sırasında tespit edilir. Böbreklerde bir fonksiyon bozukluğuna neden olmuyorsa hiç bir müdahale yapılmaz ; ancak yaygın bir hal alarak böbrek fonksiyonlarında aksamalara neden olduğu durumlarda kısmi veya total nefrektomi ( böbreklerin alınması ) yapılarak uzaklaştırılmalıdır.

Hydronephrosis (Hidronefroz)
Böbrek Tümörleri