Akciğerde nekroz nedeniyle ölümlere yol açan hastalığın oluşumundaki en önemli neden akciğere yabancı bir cismin kaçmasıdır. Çoğunlukla ilaç uygulamalarının hatalı yapılması nedeniyle şekillenir. Akciğerlerde irritasyona neden olan duman ve gazların uzun süre solunması da pnömoniye neden olabilir. İlaç uygulamaları sırasında başın çok yukarıda tutulması, hızlı ilaç verilmesi ve ilaç verilirken dilin tutulması, farenksin yangı, apse veya tümörleri, kurşun zehirlenmesi gibi yutkunmayı engelleyen durumlar aspirasyon pnömonisinin oluşumunu kolaylaştırabilir.
Hastalık, akciğere kaçan cismin yoğunluğu, boyutu ve miktarına bağlı olarak değişik bir seyir izler. Akciğere kaçan yabancı cisim küçük ise büyük olasılıkla akciğerin uyarımı sonucu öksürük ile dışarı atılır. Ancak yabancı cisimin akciğerde yerleştiği yere ve dokularda şekillenen hasara bağlı olarak solunum yetmezliği ve ölüm de görülebilir. Solunum ve nabızda artış hastalığın en önemli bulgularıdır. Bunu takiben burundan kanlı olabilen kokulu bir akıntı gelir, zaman zaman akciğere kaçan maddeler de burun deliklerinden geri gelebilir. Vücut ısısında artış görülür. Akciğerler dinlendiğinde hırıltı ve sıvı sesi duyulur.
Hastalık şekillendikten sonra uygulanacak tedaviler destek tedavi niteliğindedir. Bu nedenle hastalığın oluşumunu hazırlayan faktörleri göz önünde tutarak koruyucu önlemler almak daha büyük önem taşımaktadır.
Emphysema (Amfizem)
Akciğer Ödemi