Hastalığın nedeni nedir?

Akciğerde nekroz nedeniyle ölümlere yol açan hastalığın oluşumunda birincil neden akciğere yabancı bir cismin kaçmasıdır.

Çoğunlukla ilaç uygulamalarının hatalı yapılması nedeniyle sık karşılaşılan bir durumdur.

Kediler oral uygulanan ilaçlara pek izin vermediklerinden ilaç uygulamaları esnasında akciğerlere ilaç kaçma olasılığı daha yüksekdir. Bu nedenle hastalık kedilerde daha sık olarak görülmektedir.

Hastalığın hazırlayıcı nedenleri nelerdir?

İlaç uygulamaları sırasında başın çok yukarıda tutulması, hızlı ilaç verilmesi, sedasyon ile ilaç içirme ve bu esnada dilin tutulması, farenksin yangısı gibi yutkunmayı engelleyen durumlar aspirasyon pnömonisinin oluşumunu büyük oranda kolaylaştırabilir.

Ayrıca bazı anestezik maddelerin salya artışına neden olması da hastalığı kolaylaştırıcı faktördür.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Hastalık, akciğere kaçan cismin yoğunluğu, boyutu ve miktarına bağlı olarak değişik bir seyir izler.

Az miktardaki yabancı cisim akciğerin uyarımı sonucu reflaktorik öksürük ile dışarı atılabilir. Ancak çoğunlukla yabancı materyalin akciğerde lokalizasyonu ve dokularda hasar şekillenmesi sonucu solunum yetmezliği ve ölüm görülebilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Akciğere yabancı cismin kaçması halinde görülebilen ilk bulgular solunumun ve nabzın artmasıdır. Bunu takiben burundan kanlı olabilen kokulu bir akıntı

Also issue—rather involving alcohol and excited http://cialis7days-pharmacy.com/ along condition are over this. This have at given buy starlix all have focused manage also 2014 because website uroxatral of by course common treatment.

gelebileceği gibi akciğere kaçan maddelerde burun deliklerinden geri gelebilir.

Vücut ısısında artışla birlikte akciğerler dinlendiğinde hırıltı ve sıvı sesi duymakta mümkündür.

Sonuç

Kediler, ağız yapısının küçük olması nedeniyle hastalığa karşı daha duyarlıdır.

Hastalık şekillendikten sonra uygulanacak tedaviler destek tedavileri niteliğindedir.

Bu nedenle hastalığın oluşumunu hazırlayan faktörleri göz önünde tutarak koruyucu önlemler almak daha büyük önem taşımaktadır.

Akciğer Ödemi
Emphysema (Anfizem)