Akciğerde sıvı birikimi ile karakterize olan hastalığın en önemli nedeni dolaşım bozukluğudur. Ayrıca allerji, akciğer yangıları, yakıcı gazların solunması ve enfeksiyonlara bağlı olarak da oluşabilmektedir. Akciğerlerde, etkene bağlı olarak aktif veya pasif ödem şekillenebilir.
Başlangıçta oluşan hasarın şiddetine bağlı olarak dokularda önce hiperemi (kanlanma), daha sonra deformasyon (biçim

bozukluğu) şekillenir. Bunun sonucunda alveollerde, dokular arasında ve bronşlarda sıvı birikmeye başlar. Genellikle önlem alınmayan ilerlemiş vakalarda solunum yetmezliği nedeniyle ölüm şekillenir. Solunum güçlüğü gözlenebilen en belirgin bulgudur. Ayrıca akciğer dinlendiğinde hırıltılı bir solunum ve sıvı sesleri duyulur.

Hastanın genel durumu bozulmuştur, halsiz ve durgundur. Enfeksiyona bağlı olarak şekillenen vakalarda vücut ısısında artış da olabilir. Teşhis edildikten sonra acil tedavi gerektiren hastalığın seyri, ödeme neden olan etken ortadan kaldırılmadığı sürece daima kötüye doğru bir gidiş izler ve ölüme neden olabilir.
Aspiration Pneumonia
Bronchopneumonia