4 ekim dünya hayvan hakları günü #188097 - uludağ sözlük galeri

4 EKİM DÜNYA HAYVAN HAKLARI GÜNÜ

İnsanlar, hayvanları sevmek zorunda değil. Ama mutlaka, haklarına saygı duymak zorunda…

Dünyada kurulu bulunan `Hayvanları Koruma` dernekleri, 1931 yılında toplanarak 4 Ekim gününü “Dünya Hayvan Hakları Günü” olarak kabul etti. Yıllar sonra, 21-23 Eylül 1977`de Uluslararası Hayvan Hakları Birliği ve ona bağlı ulusal birlikler tarafından Londra`da Hayvan Hakları konusunda düzenlenen bir uluslararası toplantıda, “Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi” kabul edildi. Daha sonra,

15 Ekim 1978 tarihinde de Paris`te UNESCO Evi`nde törenle tüm dünyaya duyurulup ilan edildi. Dünyadaki tüm ülkelerle birlikte “4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü” artık Türkiye`de de kutlanıyor. Her geçen yıl daha yaygın, daha ayrıntılı olarak anılan, kutlanan bu gün vesilesiyle gelişkin bir hayvan türü olan `insan türü`nün doğaya yaptığı tahribat, verdiği zarar da tartışılanlar arasında yerini alıyor.

Bazı eğitim kurumlarınca ve `hayvan hakları savunucusu` ya da `hayvan korumacı` örgütlerce yurdun çeşidi bölgelerinde etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl düzenlenen etkinliklerin ana konusunu ve temasını 2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Yasasının değiştirilmesi talebi oluşturuyor. Bu arada, Türkiye`de yürütülen “Sivil, demokratik Anayasa” çalışmaları ve bu bağlamda süren tartışmalar kapsamına “hayvan haklan” da adım atıyor. Hayvan haklarının tanınması, hayvanların haklarına saygı gösterilmesi daha sağlam yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması çalışmaları yaygınlaşıyor.`YASA DEĞİŞTİRİLSİN`

Aralarında, HAYTAP, DOHAYKO, HAYKOD, YHS, EHKD, ASKOD, HAKDEM, BGD gibi `hayvan koruma` örgütleri, DYBD gibi `hayvan hakları savunucusu` platformların bulunduğu kuruluşlar hayvanlara yönelik son günlerde artan katliamların önüne geçilmesi için 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Yasası”nın değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan kampanyalar düzenliyor. Yasanın yürürlüğe girdiği yıllarda Ankara`da kurulu HAYKOD tarafından hukukçuların danışmanlığında hazırlatılan yasa değişikliği çalışması uygulamada görülen yaptırımsızlıklar üzerine şimdilerde kampanya haline dönüştürüldü. Kampanyanın yürütücülerinden Adana`da kurulu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO)”nun sözcüsü Nesrin Çıtırık konu ile ilgili olarak şunları söylüyor: “5199 sayılı `Hayvanları Koruma Yasası`, Türkiye`de gerçekleştirilen, tecavüz, kurşuna dizme, işkence etme, dövüştürme, dövme, sakat bırakma gibi hayvanlara yönelik suçların hiç birini cezalandırmıyor. Yasa, söz konusu eylemleri `suç` sayıyor ama, aynen “sigara içme yasağı” na uymayanlara verilen göstermelik `ceza` gibi göstermelik bir yaptırımı öngörüyor. Bu nedenle kampanyamıza `5199 KERE HAYIR` adını koyduk. Yasa işlenen suç karşısında `ceza`yı öngörmüyor. Bu haliyle yasa, hukuk sistemimizde “Kabahatler Kanunu” kapsamına giriyor. Oysa hayvan öldürmekle insan öldürmenin arasının sadece bir adım olduğu, bugün hayvana yapılan eziyetin yarın aynen insana yapılacağı unutuluyor. Hayvanlar can çekişerek öldürülürken, ceza olarak kesilen makbuzlarla devletimiz bu yanlış sistemden “para” kazanıyor. Bu nedenle 5199 sayılı yasanın “kabahatler” kapsamından çıkarılıp, “ceza” kapsamına alınmasını talep ediyoruz…”

Of buy my material fresh is years on cialis online the liner in remembered a this decided.

AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU

Türkiye`de Hayvan Hakları konusuna ağırlık veren ve “veteriner hekimliğin hayvan haklarına saygı” temelinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan bir anlayışa sahip “AB Veteriner Hekim Platformu” da, ülkemizde yaygınlaşmakta olan “Hayvan Hakları Günü” etkinliklerine katılanlardan.

Ankara-Giresun-İstanbul-İzmir-Mersin-Afyonkarahisar-Antalya-Gaziantep-Hatay-Adana-Amasya-Kayseri-Elazığ-Trabzon-Bursa-Kastamonu-Trakya- Aksaray-Muğla ve Uşak Bölge Veteriner Hekim Odaları, Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği, Veteriner Hekimler Derneği, Veteriner Dahiliyeciler Derneği- Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği-Veteriner Halk Sağlığı ve Toplumsal Çalışmalar Derneği, Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği`nin oluşturduğu “AB Veteriner Hekim Platformu” 4 Ekim “Dünya Hayvan Hakları Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada şu mesajı verdi: “Tüm canlıların sağlığından sorumlu bir meslek grubu olarak sağlığın temelinin bile sevgiyle güçlendiğini, bilinçsiz hayvan edinmenin, bilinçsiz avlanmanın, bilinçsiz tüketmenin, ne kadar tehlikeli olduğunu biliriz. Yok ettiğimiz her varlıkla insanlığımızın ve insanlığın tükendiğini iyi biliriz.

Bu gerçeği anımsatmanın görevimiz olduğu bilinci içerisinde, “4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü” vesilesiyle değerli halkımıza çağrıda bulunuyor ve `Barınaklardan aşıları yapılmış, sağlıklı bir hayvan edinerek bu karşılıksız sevgi ortamını yaşamalarını, bunu ya-pamıyorlarsa hiç olmazsa bu dost canlıların acılarını, yalnızlıklarını hafifletmek amacıyla barınaklara yardım etmelerini, ziyaretierde bulunmalarını ayrıca sadece evcil olanlar değil yaban hayvanlarının da korunmasına özen göstermelerini` diliyoruz…”

`CANLILARI MERKEZE ALAN ANLAYIŞ`

Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) de, 4 Ekim “Dünya Hayvan Hakları Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İnsan merkezli hak ve özgürlük anlayışı” yerine doğal çevreyi oluşturan tüm bileşenlerin, yani diğer canlıların da hakkın öznesi olduğu, Dünyanın yalnız insanlara ait olmadığı gerçeği artık kabul edilmelidir… 15 Ekim 1978`de Paris UNESCO evinde ilan edilen `Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi`, “bütün hayvanların yaşam önünde eşit doğduğu ve aynı var olma hakkına sahip olduklarını, bütün hayvanların saygı görme hakkına sahip olduğu, bir hayvan türü olan insanın, öbür hayvanları yok edemeyeceği, onları sömüremeyeceği, bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevli olduğu, bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları olduğunu, yabani türden olan bütün hayvanların, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üreme hakkına sahip oldukları, eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılınamayacağı…” kurallarını koymuştur. İnsan merkezli hak ve özgürlük anlayışı yerine doğal çevreyi oluşturan tüm bileşenlerin, yani diğer canlıların da hakkın öznesi olduğu, dünyanın yalnız insanlara ait olmadığı gerçeği artık kabul edilmelidir… Yaşam alanlarımızı korumak, çocuklarımıza yaşanılası bir dünya bırakmak bizim elimizde…”

Kaynak : tumgazeteler.com

Kedilerde Kuduz (Rabies)
Kulakta Yabancı Cisimler